Recykling odpadów tworzyw rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym

Polipropylen odzyskiwany jest w recyklingu dwuetapowym. W pierwszym etapie oczyszczone zderzaki polipropylenowe rozdrabnia się, a następnie usuwa z nich metale. Następnie dokonuje się mielenia na mokro, mycia i suszenia. Analogicznie przerabia się obudowy akumulatorów. Otrzymane wiórki polipropylenowe mieszane są z wiórkami pochodzącymi ze zderzaków i poddawane homogenizacji. W drugim stadium z otrzymanych wiórków wytwarza się metodą wtrysku np. kołpaki do kół samochodowych.

Jeśli chodzi o recykling urządzeń elektrotechnicznych, to obecnie prowadzony jest wyłącznie z uwagi na odzysk części metalowych, natomiast tworzywa sztuczne odzyskiwane są wówczas, gdy możliwe jest ich łatwe zdemontowanie, lub też gdy istnieje obowiązek prawny np. odgazowanie twardych pianek poliuretanowych z chłodziarek. Szacuje się, że w 560 tys. ton dużych sprzętów gospodarstwa domowego zawarte jest ok. 10 proc. tworzyw sztucznych, z tego 8,2 tys. ton stanowią poddawane recyklingowi części obudów z polistyrenu i z poliuretanów. Znaczny udział tworzyw sztucznych przypada na zużyte przewody elektryczne. Chodzi tu o plastyfikowany PVC, polietylen, gumę.

Recykling odpadów tworzyw sztucznych rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym

Przemysł budowlany zużywa z kolei głównie polichlorek winylu. Jednym z największych zastosowań PVC jest produkcja ram okiennych. W systemie recyklingu ram okiennych z PVC przerabia się odpady uzyskiwane podczas prac remontowych i rozbiórkowych. Z odpadów oddziela się szkło i części metalowe, a następnie rozdrabnia się je i wykorzystuje do produkcji nowych profili okiennych w mieszance ze świeżym surowcem.

Wykorzystywany tu system typu „rdzeń-płaszcz" zapewnia nieskazitelność powłoki zewnętrznej ramy. Ważnym aspektem są odpady tworzyw sztucznych pochodzących z pokryć dachowych. Recykling tego typu odpadów obejmuje ich sortowanie, cięcie i czyszczenie. Wiórki PVC poddaje się mieleniu w bardzo niskiej temperaturze w celu uzyskania dużego rozdrobnienia, a następnie wykorzystuje się jako dodatek do surowca pierwotnego.

Odpady tworzyw sztucznych wykorzystuje się jako modyfikatory bitumów. Jedną z interesujących perspektyw może być utylizacja odpadów tworzyw sztucznych w mieszankach asfaltowych, np. w budowie nawierzchni drogowych, co miałoby wpływ na ich własności wytrzymałościowe. Stosowane tutaj mogą być np. odpady polistyrenu. Proces przygotowania odpadów do dalszego przerobu może być prowadzony w miejscu powstawania odpadów, co znacznie ogranicza koszty. Ograniczany zostanie także koszt produkcji samych mas asfaltowych, przez wycofanie czystych polimerów, jako modyfikatory.
Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże