Rekordowe wyniki Grupy PCC Exol

Rekordowe wyniki Grupy PCC… Grupa Kapitałowa PCC Exol zakończyła I półrocze z rekordowymi wynikami finansowymi. Grupa specjalizuje się w produkcji zróżnicowanych produktów chemicznych znajdujących zastosowanie zarówno w detergentach, kosmetykach jak i w specjalistycznych produktach przemysłowych.

Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 24,3 mln zł, wzrastając o 35,2 proc. wobec I półrocza roku ubiegłego. Zysk netto, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wzrósł o 6,9 mln zł, osiągając wartość 12,4 mln zł (wzrost o 124,2 proc.). Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 265,9 mln zł, odnotowując wzrost wartościowy o 5,2 proc. wobec pierwszych 6 miesięcy 2015 roku.

Wzrost zysku netto to konsekwencja przede wszystkim wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 17,5 proc. (tj. o 2,6 p.p. H/H) oraz poprawy wyniku na działalności finansowej o 1,8 mln zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 30,1 proc.). Na uwagę zasługują również wskaźniki rentowności. Rentowność kapitału własnego (ROE) w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 5,8 p.p. do poziomu 8,8 proc., natomiast rentowność aktywów (ROA) wzrosła o 2,7 p.p., osiągając poziom 4,1 proc.

Wyższy poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2015 roku wynikał przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży surfaktantów do zastosowań przemysłowych. w szczególności ze sprzedaży produktów z grupy środków niskopiennych, antypiennych i emulgatorów.

W pierwszym półroczu Grupa kontynuowała rozwój sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Dzięki zwiększeniu ich udziału w strukturze sprzedaży, Grupa wypracowała wzrost marży na sprzedaży. Ciągły rozwój formulacji przemysłowych oraz pozyskiwanie klientów w nowych obszarach działalności również pozytywnie wpłynęły na wysokość zrealizowanej marży.

- Tak dobre wyniki finansowe wypracowaliśmy dzięki konsekwentnie prowadzonej optymalizacji działań w ramach polityki handlowej i zakupowej - mówi Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol. - Naszym celem jest między innymi zwiększanie rentowności produktów masowych. Równolegle dążymy do uzyskiwania najbardziej korzystnych cen głównych surowców.

Rozwijanie przez PCC Exol nowych grup produktów przyczyniło się do podjęcia decyzji decyzją o rozpoczęciu budowy kolejnego reaktora, przeznaczonego do produkcji nowych serii wyrobów specjalistycznych, przede wszystkim o zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich znajdą się m. in. składniki środków pomocniczych do produkcji papieru, dodatki stosowane w przemyśle spożywczym czy też komponenty detergentów profesjonalnych. Ponadto Spółka ma w planach również budowa instalacji do produkcji specjalistycznych surowców kosmetycznych, tj. (glicynianów), Są to wyjątkowo delikatne dla skóry składniki kosmetyczne, które poszerzą ofertę specjalistycznych produktów skierowanych do branży kosmetyków i środków higieny osobistej.

W czerwcu spółka z sukcesem zakończyła pierwszą emisję obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji, które z premią zadebiutowały w lipcu na rynku Catalyst.

- Blisko 60-procentowa redukcja czteroletnich obligacji, oprocentowanych na 5,5 proc. potwierdziła właściwie obrany kierunek w dywersyfikowaniu źródeł finansowania działalności - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Exol. - Naszym celem jest budowanie pozycji PCC Exol jako emitenta obligacji, który cyklicznie oferuje papiery dłużne na warunkach atrakcyjnych również dla inwestorów indywidualnych.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4