Rekordowe wyniki Grupy PCC Rokita

Rekordowe wyniki Grupy PCC… Grupa PCC Rokita, na czele z giełdową spółką chemiczną PCC Rokita, za trzy kwartały 2016 roku ponownie wypracowała rekordowo dobre wyniki. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 153,7 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 59,6 mln zł (+63,4 proc.). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 95,8 mln zł w porównaniu do 45,1 mln zł za trzy kwartały 2016 r. (+ 112,5 proc.). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 35,6 mln zł (+ 4,6 proc.). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,9proc. (+ 6,8 p.p. 1-3Q/1-3Q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 proc. (+ 6,4 p.p. 1-3Q/1-3Q).

Różnica w wynikach pomiędzy 9 miesiącami roku ubiegłego i bieżącego wynika między innymi z postoju szeregu instalacji na początku roku 2015, związanego z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową.

Na wyższe przychody za trzy kwartały roku 2016 wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, wpłynęła przede wszystkim większa sprzedaż alkaliów oraz w mniejszym stopniu chloru i produktów chloropochodnych, co umożliwił wyższy wolumen produkcji dzięki zwiększonym zdolnościom instalacji produkcyjnych. W szczególności zwiększone zdolności produkcyjne instalacji elektrolizy w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego, umożliwiły w maju 2016 roku historycznie największą produkcję i sprzedaż ługu sodowego.

- Za trzy kwartały 2016 roku PCC Rokita może ponownie pochwalić się rekordowymi wynikami - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. - Na kontynuacje pozytywnego trendu wpływ miała stabilna produkcja przy optymalnym wykorzystaniu zwiększonych mocy, dzięki sfinalizowanym w ubiegłym roku inwestycjom. Niższe ceny podstawowych surowców oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej przez instalację elektrolizy pozwoliły nam wypracować wysokie marże.

Wzrost marży na produktach Kompleksu Chloru nastąpił w wyniku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, niezbędnej w procesie produkcyjnym tej wytwórni. Inwestycja w zmianę technologii produkcji na membranową przynosi obecnie oczekiwane i wymierne efekty. Wysokie marże wypracowane zostały także dzięki spadkom cen większości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. Korzystne ceny surowców wpłynęły na spadek kosztów wytworzenia głównych produktów. Obecnie ceny surowców ponownie powoli rosną. Warto zauważyć, że niższe ceny surowców wywołały równocześnie dodatkowy efekt w postaci niższych cen rynkowych polioli. Przychody Spółki ze sprzedaży polioli narastająco były na niższym poziomie w porównaniu z trzema kwartałami roku ubiegłego, mimo wyższego wolumenu sprzedaży.

Spółka mimo konsekwentnie wypłacanej dywidendy, utrzymuje dynamiczne tempo w inwestycjach. Na początku II kwartału została zakończona jedna z inwestycji - budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwoli na produkcję nowej grupy wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych.

- Ostatnie trzy kwartały dla Grupy PCC Rokita były kolejnym okresem istotnych wzrostów - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - Rekordowe wyniki, wypłata 100 proc. zysku akcjonariuszom, kolejne inwestycje oraz uplasowane z powodzeniem kolejne emisje obligacji pozwalają nam uznać ten okres za czas dalszego stabilnego rozwoju.

PCC Rokita w prezentowanym okresie przeprowadziła kolejny raz z sukcesem emisję obligacji serii DA, DB, DC w ramach IV już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji Spółka pozyskała 70 mln zł. Kolejne zapisy w ramach emisji obligacji serii DD o wartości 25 mln zł będą miały miejsce od 7 do 15 listopada. Zapisy będą przyjmowały biura maklerskie DM BDM SA, mBank oraz Alior Bank.

Rozwój Spółki i wzrost jej atrakcyjności jest dostrzegany przez Inwestorów. Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 40proc. przy 15proc. spadku WIGChemia. Na dzień 30 września 2016 roku cena za jedną akcję wynosiła 68,30 zł. W dniu 16 października notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 70,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czerwcu 2014 r. w wysokości 33 zł. Na dzień publikacji wyników za III kwartał 2016 r. kurs wyniósł 68 zł.

Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia oraz WIGdiv.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum