RemWil w strukturach PKN Orlen

RemWil w strukturach PKN Orlen…
Koncern PKN Orlen nabył 100 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno–Remontowym "RemWil", funkcjonującym do tej pory w ramach Grupy Anwil. Transakcja jest kolejnym elementem realizacji strategii Anwilu, która zakłada pełną koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój i podnoszenie efektywności obszarów stanowiących core-business spółki. Stanowi ona jednocześnie element procesu optymalizacji struktury Grupy Orlen.

Spółka RemWil z siedzibą we Włocławku powstała w 1997 roku z wydzielonych służb remontowych Anwilu. Na początku działalności firma zajmowała się wyłącznie utrzymaniem ruchu instalacji produkcyjnych oraz pracami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi na terenie włocławskich zakładów. Obecnie RemWil posiada stabilną pozycję na rynku lokalnym i coraz większy udział w rynku ogólnopolskim. Obok podstawowych zadań, jak utrzymanie ruchu w Anwilu i wytwórni kwasu tereftalowego PKN Orlen we Włocławku, RemWil wykonuje prace remontowe na innych instalacjach chemicznych oraz prowadzi prace inwestycyjne na oczyszczalniach ścieków i ujęciach wody. Spółka zajmuje się także utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej, automatyki i mechanicznej w czeskiej fabryce chemicznej Spolana w Neratowicach.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska
brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska