Restrukturyzacja Azotów doceniona

Restrukturyzacja Azotów doceniona
Grupa Azoty została wyróżniona w konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego "Lider Restrukturyzacji", którego rozstrzygnięcie nastąpiło 21 listopada podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Przemysł chemiczny - wyzwania i bariery". Tarnowska spółka otrzymała wyróżnienie za "tworzenie grupy chemicznej o istotnym znaczeniu dla przemysłu chemicznego”, natomiast prezes Grupy Azoty, Paweł Jarczewski, został wyróżniony za zaangażowanie w rozwój polskiej chemii. Grupa Azoty Puławy została uhonorowane przez kapitułę konkursu za prowadzone działania restrukturyzacyjne.

Nie jest to pierwsza nagroda dla spółki w tym konkursie - w 2011 r. zdobyła ona statuetkę "za skuteczną realizację przedsięwzięć zmierzających do konsolidacji firm Wielkiej Syntezy Chemicznej w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów”.

Konkurs "Lider Restrukturyzacji" prowadzony jest w dwóch kategoriach: przedsiębiorstw, które zakończyły lub są w końcowej fazie restrukturyzacji firmy oraz jednostek naukowych, które dokonały zmian bądź rozszerzenia profilu lub struktury organizacyjnej prowadzonej dotychczas działalności naukowo-badawczej. W konkursie oceniane są podmioty związane z branżą chemiczną, naukami chemicznymi, a także wytwórstwem aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8