Reylan PET - tworzywo konstrukcyjne nowej generacji

Reylan PET - tworzywo konstrukcyjne…
Tworzywa Reylan otrzymywane są na bazie politereftalanu etylenu, przeznaczone do wtryskiwania i wytłaczania. Reylan PET jest równorzędnym zamiennikiem dla: politereftalanu butylenu, polistyrenów wysokoudarowych, a gatunki wzmocnione włóknem szklanym dla: poliamidu 6, poliamidu 6.6, poliwęglanów.

Technologia i produkt były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych wystawach innowacji (Norymberga, Genewa, Gdańsk, Budapeszt, Bruksela), w tym największą na świecie nagrodą za wynalazczość – złotym medalem WIPO oraz Grand Prix IV Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PTS 2003 w Warszawie. Tworzywo Reylan zostało wyróżnione na VII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL 2003r. w kategorii - PRODUKT

Zastosowanie
ReylanReylany PET zalecane są przede wszystkim do zastosowań, w których niedopuszczalne są zmiany wymiarów spowodowane absorpcją wilgoci oraz wysoką temperaturą. Do najważniejszych dziedzin zastosowania Reylanu PET należą: przemysł maszynowy, samochodowy, elektrotechniczny, elektromaszynowy, elektronika i artykuły gospodarstwa domowego. Sektor urządzeń elektrycznych i elektronicznych obejmuje precyzyjne łożyska, dźwignie, krzywki, koła zębate (konkuruje z PA i POM), obudowy o określonych funkcjach mechanicznych i elektrycznych, np. maszyny biurowe, komputery, monitory, drukarki, urządzenia kuchenne, pokrywy lamp, akcesoria fotograficzne, a także gniazda, wtyczki i korpusy kondensatorów (odporność na prądy pełzające). Przemysł samochodowy obejmuje takie wyroby, jak np. części układu paliwowego (pompa paliwowa, filtry, układ hamulcowy), elementy klimatyzacji. Z Reylanu PET produkuje się także sprzęt sportowy, np. wiązania narciarskie, osprzęt żeglarski (duża wytrzymałość w zmiennych warunkach) i inne.

Przetwórstwo
Reylan PET może być przetwarzany za pomocą wszystkich technik powszechnie stosowanych dla termoplastów, zwłaszcza metodą formowania wtryskowego na wszelkiego rodzaju wtryskarkach ślimakowych. Do wtrysku należy używać ślimaka trójstrefowego o podobnej charakterystyce geometrycznej jaką posiadają ślimaki do wtrysku poliamidów. Reylany PET przetwarza się w temp. 240-255°C. Przekroczenie temperatury 290°C jest szkodliwe, ponieważ powyżej tej temperatury zaczyna się wyraźny rozkład tworzywa. Przy przetwórstwie Reylanu PET należy stosować granulat o zawartości poniżej 0.02% wilgoci. Obecność wody w granulacie powoduje degradację polimeru co prowadzi do obniżenia właściwości mechanicznych, a przede wszystkim do wzrostu kruchości wyrobów gotowych.

Ze względu na konieczność stosowania średniej szybkości wtrysku wymagane jest dobre odpowietrzenie formy wtryskowej. Szybkość wtrysku ma bezpośredni wpływ na jakość powierzchni wyrobu. Ciśnienie wtrysku dla Reylanu PET wynosi 85-130 MPa. Temperatury ścianek formy wtryskowej należy utrzymywać w zakresie 70-135°C. Im wyższa jest temperatura formy tym lepsza jest powierzchnia wyrobu ale większa sztywność, mniejsza elastyczność i mniejsza odporność na uderzenie. Natomiast zbyt niska temperatura formy powoduje ciemnienie powierzchni wyrobu.

Skurcz kształtek otrzymywanych z Reylanu PET zależy od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od charakteru formy, rodzaju wlewka, grubości ścianek wyrobu, temperatury ścianek formy, czasu i szybkości wtrysku. W tworzywie występuje wyraźnie anizotropia skurczu wtryskowego tzn., że skurcz jest mniejszy w kierunku płynięcia materiału w formie, a większy w kierunku poprzecznym do kierunku wypełnienia formy. Przeciętnie skurcze te wynoszą od 0.2 do 0.8%.

Reylan PET należy suszyć przed wtryskiem w suszarkach próżniowych lub z zamkniętym obiegiem powietrza w temperaturze 120°C przez 4 -5 godzin.

Właściwości
Reylany PET mają wyjątkowo dużą twardość, sztywność i bardzo dużą odporność chemiczną, a także odporność na pełzanie (lepszą od poliamidów). Udarność jest duża i stabilna w szerokim zakresie temperatury. Zakres temperaturowy stosowania wynosi od -40 do +72°C dla gatunku podstawowego. Włókno szklane zwiększa wytrzymałość mechaniczną i cieplną Reylanów PET, co powoduje przesunięcie temperatury użytkowania z 72°C do ponad 200°C. Dodatkowe zalety tworzywa to duża stabilność kształtów, mała chłonność wody (0.02 %), dobra odporność na czynniki atmosferyczne i korozję naprężeniową oraz prądy pełzające, dobre właściwości dielektryczne. Reylany PET są odporne na działanie wielu czynników chemicznych, a zwłaszcza alkoholi, tłuszczów, smarów, paliw, węglowodorów alifatycznych, rozcieńczonych soli i kwasów. Są nieodporne lub mało odporne na chlorowcowęglowodory, aminy aromatyczne oraz stężone roztwory kwasów i alkaliów. Przegrzana para wodna powoduje ich rozkład (hydrolizę). Ważną cechą Reylanów PET jest brak szkodliwych substancji małocząsteczkowych (nawet w śladowych ilościach).

Producentem tworzyw konstrukcyjnych nowej generacji o nazwie handlowej Reylan jest Firma King-Plast Sp. z o.o.

Kontakt:

King-Plast Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16 D
24-320 Poniatowa
tel: +48 81 8205853
fax: +48 81 8205944

king-plast@king-plast.com
http://www.king-plast.com

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 896