Rheticus - wspólny projekt badawczy Evonika i Siemensa

Rheticus - wspólny projekt… Evonik i Siemens planują wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i bakterii do konwersji dwutlenku węgla (CO2) w chemikalia specjalistyczne. Obie firmy pracują nad procesami elektrolizy i fermentacji we wspólnym projekcie badawczym pod nazwą Rheticus. Projekt został uruchomiony dzisiaj i ma trwać dwa lata.

Na 2021 r. zaplanowano uruchomienie ośrodka badawczego na terenie, należącej do koncernu Evonik, fabryki butanolu i heksanolu w Marl. Kolejny etapem projektu będzie uruchomienie zakładu o zdolności produkcyjnej do 20 000 ton rocznie. W projekt zaangażowanych jest około 20 naukowców z obu firm, otrzyma też dofinansowanie w wysokości 2,8 mln euro z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

- Rozwijamy platformę, która pozwoli nam wytwarzać produkty chemiczne w sposób znacznie bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska niż obecnie - wyjaśnia dr Günter Schmid, odpowiedzialny za projekt ze strony Siemens.

- Dzięki platformie Rheticus chcemy pokazać, że sztuczna fotosynteza jest możliwa - dodaje dr Thomas Haas, odpowiedzialny za projekt w Evonik.

Projekt Rheticus to owoc doświadczeń koncernów Evonik i Siemens, które wnoszą do niego swoje podstawowe kompetencje. Siemens dostarcza technologię elektrolizy, która jest wykorzystywana w pierwszym etapie przetwarzania dwutlenku węgla, Evonik zaś wspomaga proces fermentacji, przekształcając gazy zawierające CO w użyteczne produkty za pomocą mikroorganizmów.

Evonik i Siemens widzą w projekcie Rheticus ogromny potencjał na przyszłość. Jego efekty mogą ułatwić skalowanie zakładów produkcyjnych do pożądanej wielkości - przemysł chemiczny będzie w stanie elastycznie dostosowywać je do warunków lokalnych. W przyszłości mogą być one instalowane tam, gdzie znajdują się źródła CO2.

Źródło: Evonik