Rohm and Haas otwiera biuro w Polsce

Rohm and Haas otwiera biuro…
Rohm and Haas, jeden z wiodących producentów specjalistycznych substancji chemicznych na świecie, oficjalnie otworzył swoje biuro w Polsce – Rohm and Haas Polska – podczas uroczystości zorganizowanej dla partnerów biznesowych, która odbyła się 1 marca w Warszawie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 gości – klienci firmy Rohm and Haas,
dystrybutorzy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji branżowych. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Prezes Zarządu, oraz Hanna Kilen, odpowiedzialna za współpracę z CEFIC, stowarzyszeniami UE, ECEG oraz Krajową Izbą Gospodarczą; a także reprezentanci Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Podczas otwarcie Jean-Francois Mayer, Wiceprezes Rohm and Haas i Dyrektor Regionalny na obszar Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcję, oraz Gilbert Pfau, Dyrektor Generalny Rohm and Haas Polska, przedstawili profil firmy oraz zaprezentowali wyniki sprzedaży z 2006 r. Wartość sprzedaży Rohm and Haas w 2006 r. wyniosła około 8,23 miliardów USD, co stanowi 4%-owy wzrost w stosunku do 7,885 miliardów USD w 2005 r. W Europie wartość sprzedaży w 2006 roku wyniosła 2,03 miliarda USD, natomiast dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji - 185 milionów USD, o 12.8% więcej niż w roku poprzednim.


Gilbert Pfau, Dyrektor Generalny Rohm and Haas Polska (po lewej) i Jean-Francois Mayer, Wiceprezes Rohm and Haas i Dyrektor Regionalny na obszar Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcję


Gilbert Pfau zaprezentował korzyści dla klientów oraz partnerów biznesowych firmy wynikające z utworzenia biura Rohm and Haas Polska. Przedstawił również skład zespołu tworzącego polskie biuro.

Dzięki uprzejmości Wojciecha Lubiewy-Wieleżyńskiego, goście mogli również wysłuchać prezentacji „REACH i jej wpływ na przemysł chemiczny w Polsce”. Lubiewa-Wieleżyński przedstawił szacunkową liczbę substancji objętych dyrektywą REACH (podlegających rejestracji, ocenie i autoryzacji) w skali całej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zaprezentował również dane dotyczące bezpośrednich kosztów związanych z wdrożeniem dyrektywy REACH, a także kluczowe aspekty wpływu dyrektywy na funkcjonowanie dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.


Wojciech Lubiewa - Wieleżyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego


„To dla Rohm and Haas prawdziwy zaszczyt spotkać się z przedstawicielami naszych partnerów biznesowych w jednym miejscu i wspólnie świętować otwarcie biura w Polsce”, powiedział Jean-Francois Mayer. „Możliwość zaprezentowania korzyści dla klientów oraz innych uczestników rynku wynikających z bezpośredniej obecności naszej firmy na polskim rynku to dla nas kluczowa kwestia”.

Czytaj więcej: Inwestycje 793