Rok 2023 był dla firmy Vecoplan kolejnym najbardziej udanym w historii

Rok 2023 był dla firmy Vecoplan…

W 2023 roku grupa Vecoplan mogła świętować czwarty rekordowy rok z rzędu mimo napiętej sytuacji na rynku światowym. Dla dostawcy maszyn i systemów do przygotowania i obsługi surowców pierwotnych i wtórnych na potrzeby recyklingu materiałowego i termicznego to podstawa do kontynuacji obranego kierunku rozwoju.

„W 2023 roku będziemy mogli odnotować kolejny rekord, w którym sprzedaż osiągnie nowy przełomowy wynik”, mówi z entuzjazmem Werner Berens, prezes Zarządu (CEO) firmy Vecoplan AG. Klienci byli – i nadal są – zaniepokojeni sytuacją geopolityczną i napiętym rynkiem globalnym. Wielu z nich odkłada inwestycje na później. „Mimo wyzwań, jakie ta sytuacja stawia przed nami w kwestii napływu zamówień, w porównaniu z 2022 rokiem udało nam się nieznacznie zwiększyć zarówno sprzedaż, jak i zyski”, tłumaczy dyrektor finansowa (CFO) Ina Hannen.

„W 2024 roku planujemy działać nieco ostrożniej”, wyjaśnia Werner Berens. „Optymizmem napawa nas jednak fakt, że popyt na nasze produkty i rozwiązania utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie”. W związku z tym firma stale zwiększała zatrudnienie. I tak w latach 2022 i 2023 powiększyła zatrudnienie o prawie 100 nowych pracowników. W zeszłym roku zainwestowała też dużo we własny rozwój. W roku 2024 Grupa Vecoplan planuje przeznaczyć na ten cel kolejne 13 milionów euro. Duża część tej kwoty trafi do zakładu produkcyjnego w siedzibie głównej w Bad Marienberg w regionie Westerwald, aby zwiększyć tamtejsze zdolności produkcyjne.


Ina Hannen i Werner Berens: Dla firmy Vecoplan również rok 2023 był kolejnym rekordowym rokiem z rzędu.
Ina Hannen i Werner Berens: Dla firmy Vecoplan również rok 2023 był kolejnym rekordowym rokiem z rzędu.Czytaj więcej:
Recykling 1047

Producent maszyn i systemów z zakresu gospodarki zasobami i recyklingu, przeznaczonych do rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna, biomasy, tworzyw sztucznych, papieru, innych cennych surowców, takich jak odpady komunalne i przemysłowe.

Niemcy