Rok dynamicznych zmian w Grupie KGL

W strategii spółki wskazują Państwo na chęć zwiększenia udziału surowców wtórnych pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań. Czy zostały już poczynione w tym kierunku jakieś konkretne kroki?

Zwiększanie udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkowanych przez nas foliach i opakowaniach jest rzeczywiście przedmiotem naszych poczynań. Żeby być precyzyjnym, mówimy tu o materiałach poliestrowych (PET), które przede wszystkim w formie płatka butelkowego są powszechnie stosowane w produkcji foli RPET. Z uwagi na to, że materiał ten nie ma dopuszczenia do kontaktu z żywnością, w wielowarstwowych strukturach foliowych używany jest jako dodatek do warstw środkowych. Warstwy zewnętrzne produkowane są z materiału pierwotnego. Przedmiotem naszych działań jest oczyszczenie płatka z zanieczyszczeń, aby móc go użyć do produkcji folii i opakowań spożywczych bez potrzeby stosowania struktur wielowarstwowych. Samo oczyszczanie płatka realizowane jest w procesie dekontaminacji i niezbędny sprzęt dla realizacji tego procesu już jest w naszym posiadaniu. Właśnie rozpoczęliśmy pierwsze próby technologiczne i uruchomiliśmy procedurę uzyskania stosownej akredytacji pozwalającej stosować materiały pochodzące z recyklingu w produkcji jednowarstwowych folii i opakowań spożywczych.

W celu zwiększenia poziomu innowacyjności spółka podjęła decyzję o budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jaką rolę będzie ono pełniło w obrębie Grupy KGL?

Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego budowa jest na ukończeniu, będzie pełnić bardzo ważną rolę dla całego segmentu produkcji grupy KGL. Istotną częścią CBR będzie narzędziownia, gdzie budowane będą między innymi unikalne narzędzia do przetwórstwa folii CPET, ale równolegle realizowane będą prace badawczo-rozwojowe w obszarze struktur materiałowych wykorzystywanych przede wszystkim w technologii termoformingu. Między innymi będziemy zajmowali się takimi zagadnieniami, jak wzrost udziału recyklatów w produkowanych foliach czy podniesienie odporności temperaturowej opakowań. CBR wreszcie to cała sfera pomiarowo-kontrolna i obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produktów, które będą pakowane w nasze folie i opakowania.

Oczywiście zespół badawczy tworzyć będą zatrudnione przez nas osoby, ale współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczymi będzie prowadzona, powiem więcej - będzie niezbędna z uwagi na problematykę, jaką będziemy się w CBR zajmować.

Rola działalności B+R w Grupie KGL będzie coraz większa. Ambicją naszą jest dostarczenie na rynek innowacyjnych produktów o unikalnych własnościach, zarówno z uwagi na sposób wytworzenia, jak i właściwości użytkowe. Konsekwencją powyższego jest rosnąca pozycja kosztów ponoszonych w związku z działalnością B+R. W tym roku będzie to już kwota kilkuset tysięcy złotych.

Grupa KGLTworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory
 

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Polska, 05-080 Izabelin, Postępu 20, Mościska