Rośnie rynek tworzyw konstrukcyjnych

Rośnie rynek tworzyw konstrukcyjnych
Rozwój rynku tworzyw konstrukcyjnych od wielu lat charakteryzuje się wyższą dynamiką, aniżeli standardowych tworzyw masowych. Cenne właściwości tych materiałów spowodowały, iż są one używane w wielu zastosowaniach, zarówno przemysłowych, jak i przy wyrobie artykułów codziennego użytku. Według analityków z agencji Ceresana rosnące zapotrzebowanie na coraz bardziej efektywne i lekkie materiały będzie napędzać coraz szybszy rozwój rynku tych tworzyw, który - według wyliczeń ekspertów - w 2020 roku ma osiągnąć wartość 90 mld dolarów.

Rynek tworzyw konstrukcyjnych zróżnicowany globalnie

Raport agencji Ceresana dostarcza gruntownej wiedzy na temat całości rynku tworzyw konstrukcyjnych, jak i poszczególnych typów (ABS, PC, PA, PMMA, POM, PBT, SAN, fluoropolimerów). Pozwala także na zapoznanie się z sytuacją w branży w 19 krajach - największych producentów tego typu tworzyw, oraz przedstawia najważniejsze ich zastosowania.

Z raportu wynika, iż na poziomie globalnym największymi odbiorcami tworzyw konstrukcyjnych są branże elektryczna i elektroniczna oraz branża produktów konsumpcyjnych - łącznie zużywają one 25 proc. światowej produkcji tworzyw konstrukcyjnych. Kolejne miejsca zajmują branża transportowa i budowlana. Tymczasem na poziomie lokalnym zauważalne są pewne znaczące różnice - np. w Europie Zachodniej największym odbiorcą jest branża transportowa, podczas gdy w rejonie Azji i Pacyfiku tworzywa konstrukcyjne są używane do produkcji takich wyrobów codziennego użytku, jak ekspresy do kawy, zmywarki, pralki, zabawki i sprzęt sportowy - łącznie popyt z tych branż stanowi 30 proc. regionalnego zapotrzebowania. Ponadto, także wykorzystanie poszczególnych produktów różni się w zależności od zastosowania - podczas gdy branża transportowa jest odpowiedzialna za zużycie 35 proc. poliamidów, tak w sektorze dóbr konsumenckich i AGD najczęściej używanym tworzywem jest ABS.