Rozmowa: Dick Stolwijk, Basell Orlen Polyolefins

Z jakimi planami i oczekiwaniami BOP wchodzi w 2012 rok i czego spodziewa się Pan po krajowym i europejskim rynku tworzyw sztucznych w najbliższych 12 miesiącach?
Po tym jak proces odradzania się gospodarek unijnych zatrzymał się w 2011 roku, negatywnie zweryfikowano przewidywania dotyczące wzrostu PKB w 2012 roku w Europie. Komisja Europejska zmieniła swoje prognozy dla strefy euro na 0,5 proc. z 1,8 proc. Coraz więcej rządów krajów zachodnich wprowadza teraz programy zachowawcze. Podatki rosną, a koszty są obcinane, podczas gdy wysoki poziom bezrobocia także wpływa na gospodarkę.

Polska pokonała całą Europę we wzroście PKB podczas recesji w 2009 roku, zatem dlaczego nie miałoby się to powtórzyć w 2012 roku. Polska wykazuje zdrowy popyt konsumencki, a rynek krajowy jest w stanie przyjąć większość lokalnej produkcji. Istnieje zatem optymalna równowaga pomiędzy produkcją a usługami w Polsce. Przewidując mniejsze możliwości eksportowe, polski rząd założył „umiarkowane spowolnienie gospodarcze” i zrewidował wzrost PKB z 4 proc. do 3,2 proc.

Wzrost sektora tworzyw sztucznych jest zatem zależny od PKB
Dokładnie tak jest, ale trudno byłoby stworzyć dokładną prognozę na najbliższe 12 miesięcy, ponieważ sprawa nierozwiązanego kryzysu zadłużenia w strefie euro i Stanach Zjednoczonych nadal powoduje wzrost niepewności wśród klientów i producentów. Wydarzenia te mają również wpływ na popyt w Chinach, co jest odzwierciedlone w poziomie światowego popytu i podaży.

Roczna konsumpcja poliolefin w Polsce na osobę wynosi 35 kg i jest o 40 proc. niższa niż na rynkach rozwiniętych. Potencjał dla poliolefin jest zatem ogromny i dlatego oczekujemy, że roczny średni wzrost popytu w Polsce będzie mocny. Ponadto, w perspektywie długoterminowej, Polska ma plany wykorzystania gazu łupkowego, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, wzmocni przemysł petrochemiczny i generalnie ożywi przemysł w Polsce.

Te szanse korzystnie wpłyną na polski przemysł tworzyw sztucznych.
BOP zajmuje dobre miejsce w polskiej gospodarce – posiada nowoczesne fabryki a poprzez nasza spółkę zależną BOPS także zdywersyfikowaną ofertę dla różnych rynków. Koncentrujemy się na pracy z naszymi klientami budując polski rynek. Trzeba dodać, że BOP i BOPS angażują się nieustannie w tworzenie oferty produktowej, której celem jest udoskonalanie oferowanej gamy produktów. Innowacja jest częścią tych działań.

Dziękujemy za rozmowę