Rozmowa video: Bohdan Sobolewski, PetChem

Rozmowa video: Bohdan Sobolewski…
Przedstawiamy rozmowę video z Bohdanem Sobolewskim, dyrektorem działu PetChem firmy Slovnaft Polska.

Dział PetChem Slovnaft Polska w Warszawie jest wyłącznym reprezentantem w Polsce węgierskiego koncernu chemicznego Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. (TVK Nyrt.) oraz słowackiego producenta Slovnaft Petrochemicals, Koordynuje dostawy poliolefin produkowanych w Zakładach TVK Nyrt. w Tiszaújváros na Węgrzech oraz poliolefin wytwarzanych w Zakładach Slovnaft Petrochemicals s.r.o. w Bratysławie.

W przedstawionym materiale Bohdan Sobolewski tłumaczy m.in. powody niedawnych zmian na linii TVK Polska – poprzednia firma, którą kierował – Slovnaft, opowiada o inwestycjach Slovnaftu w zakresie produkcji tworzyw sztucznych oraz komentuje sytuację na rynku poliolefin.