Rozmowa z Bohdanem Sobolewskim, dyrektorem TVK Polska


Dywizja Petrochemiczna MOL posiada kontakty handlowe z państwami Europy Wschodniej. Jaką rolę w strategii TVK i Slovnaft Petrochemicals odgrywają tamtejsze rynki, np. rynek ukraiński?
Węgierskie i słowackie surowce petrochemiczne są od lat na wszystkich rynkach Europy Wschodniej. Poza Polską, Litwą, Łotwą i Estonią sprzedawane są one do Obwodu Kaliningradzkiego, na Białoruś, na Ukrainę, do Rosji, do Rumunii, do Bułgarii, do Słowenii, do Chorwacji jak również do Serbii. Węgierskie LD, HD i PP oraz słowackie LD i PP są sprzedawane oczywiście także i na naturalnych dla TVK i Slovnaft-u rynkach takich jak Węgry, Słowacja lub też Czechy.

Warto też wspomnieć, że w Kijowie została niedawno założona spółka koordynująca sprzedaż na Ukrainie. MOL posiada własne spółki w Rumunii i w Rosji, gdzie pracują menedżerowie reprezentujący TVK Nyrt. i Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Zakład Dywizji Petrochemicznej MOL


Na jakim poziomie są obecne moce produkcyjne węgierskiego zakładu TVK Nyrt. i słowackiego przedsiębiorstwa Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. w poszczególnych grupach tworzyw?
Nominalne zdolności produkcyjne całej Dywizji Petrochemicznej MOL wynoszą aktualnie 1 milion 215 tysięcy ton rocznie. W rozbiciu na poszczególne zakłady wygląda to następująco: Na Węgrzech ogólna produkcja wynosi 790 tysięcy ton. Ilustruje ją poniższe zestawienie:

Produkcja zakładów Dywizji Petrochemicznej MOL na Węgrzech


Z kolei na Słowacji jest to 425 tysięcy ton, a szczegóły można zobaczyć poniżej:

Produkcja zakładów Dywizji Petrochemicznej MOL na Słowacji


Jakie wielkości charakteryzują TVK Polska? Ilu pracowników zatrudnia, jaka jest jej roczna sprzedaż?
Nasza firma zatrudnia od kilku już lat siedmiu pracowników. Wśród nich koordynacją sprzedaży poliolefin zajmuje się grupa sześciu osób. Współpracujemy ponadto z kilkoma stałymi konsultantami, wspomagającymi nasze działania na rynku polskim jak i w krajach nadbałtyckich. Jest to zgrany zespół, który udało się stworzyć przez lata naszej działalności. Sprzedaż naszej firmy składa się wyłącznie z prowizji jaką uzyskujemy za koordynację sprzedaży polimerów w Polsce jak i na Litwie, na Łotwie i w Estonii od TVK Nyrt. oraz przedsiębiorstwa Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił zakwalifikować naszą spółkę do grona Gazeli Biznesu.

Kończy się rok 2007. Jaki był to czas jeśli chodzi o działalność Państwa spółki? Co w tym czasie udało się zrobić, z czego można być szczególnie zadowolonym, a co niestety się nie udało?
Rok 2007 był stosunkowo trudny dla całego przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie. Ciągła tendencja wzrostowa cen spowodowała napływ do naszego regionu polimerów z innych zakątków świata. Pojawiły się dostawy surowców z wcześniej praktycznie w ogóle nie znanych instalacji petrochemicznych. Konkurencja naturalnych dostawców europejskich została wystawiona na próbę przez szeroką rzeszę importerów. Ponadto cała masa nowych typów pojawiła się wpierw w postaci promowanych partii próbnych, potem jako dostawy pilotażowe, kończąc na regularnie realizowanych wysyłkach.

Przez cały rok popyt był większy niż w ubiegłych dwunastu miesiącach, zarówno w Polsce jak też w Krajach Nadbałtyckich. Pomimo tych trudnych uwarunkowań nasza spółka zrealizowała sprzedaż większą niż w latach poprzednich. Rozprowadziliśmy znacznie więcej surowca niż to było planowane.

Z kolei jeśli chodzi o to, co się nie udało, to w związku z optymalizacją produkcji w Dywizji Petrochemicznej MOL tj. optymalizacją wspólnego węgiersko-słowackiego portfolio nie było nam dane dostarczyć zadowalającej ilości surowca w niektórych gatunkach, a nie byliśmy też w stanie zaoferować innych zamienników. Szkoda. Ale to już tzw. siła wyższa. Rzeczywiście zaprzestaliśmy produkcji części typów ze względów ekonomicznych.

Zakład Dywizji Petrochemicznej MOL


Jakie są plany rozwojowe TVK Polska odnośnie przyszłości?
Dywizja Petrochemiczna MOL zarówno w Polsce jak i na Litwie, na Łotwie i w Estonii zamierza dalej umacniać swoją pozycję, zwiększając przy tym nasze udziały w sprzedaży na tych rynkach.

To wystarczające zadanie dla nas wszystkich. A konkurencja nie śpi i ma równie ambitne plany. Przy rosnącej z roku konsumpcji tworzyw sztucznych sadzę, że będzie miejsce dla każdego dostawcy regularnie dostarczającego granulaty tworzyw sztucznych.

Dziękujemy za rozmowę