Rozmowa z Just Inem 't Velt z Alastian


Jakie są pana zdaniem główne powody, dla których wasi klienci dokonują zakupów przez Internet?
- Z pewnością doceniają nasze atuty, czyli przejrzystość, szybki dostęp on-line do pełnej informacji o cenach i produktach, konkurencyjne ceny, a także wspomniany stały dostęp do systemu przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jak będzie wyglądał rozwój Alastian w najbliższych latach? Planujecie np. pojawienie się na nowych rynkach?
- Obecnie trwa rozwój naszej firmy w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Środkowej i Wschodniej Europie. W przyszłości zamierzamy rozwijać się zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i wielkości i różnorodności naszej oferty.

Jak przedstawiają się wyniki firmy za ubiegły rok?
- Alastian rośnie bardzo dynamicznie. W ubiegłym roku nasz wzrost kształtował się na poziomie 45 proc. To z pewnością bardzo dobry rezultat.

Skąd wziął się w ogóle pomysł na działalność opartą o Internet? Jak to się stało, że powstała firma świadcząca tego typu usługi?
- Basell zdecydował się na uruchomienie platformy Alastian na podstawie badania i analizy potrzeb przetwórców poliolefin, które na przestrzeni ostatnich lat uległy zmianie.

Zwłaszcza przetwórcy tworzyw masowych wymagają natychmiastowej informacji o bieżącej dostępności i cenach produktów na rynku. Bardzo często firmy te nie potrzebują pełnego pakietu obsługi, jaki oferuje większość tradycyjnych dostawców i doceniają możliwość dopasowywania kombinacji produktów i pakietu usług do swoich potrzeb.

Chcą kupować to czego potrzebują i płacić za to, co otrzymują. W zamian za konkurencyjną cenę i wysoką wydajność procesu akceptują ściśle określone warunki współpracy.

Jednym z powodów była chyba też rosnąca dynamika rynku poliolefin?
- Dokładnie tak było. Postępująca globalizacja, nowoczesne metody komunikacji i rosnąca przejrzystość rynku dramatycznie zwiększyły szybkość zawierania transakcji kupna i sprzedaży.

Sytuacja rynkowa przez ostatnie lata stała się ekstremalnie zmienna. Przez opracowanie, wdrożenie oraz rozwój nowoczesnego kanału sprzedaży jakim jest Alastian, jesteśmy w stanie równie dynamicznie reagować na bieżącą sytuację na rynku.

Dziękujemy za rozmowę