Rozmowa z Mariuszem Gierszewskim z Kompleksu Tworzyw Sztucznych Anwil

Rozmowa z Mariuszem Gierszewskim z Kompleksu Tworzyw Sztucznych Anwil
Prezentujemy rozmowę z Mariuszem Gierszewskim z Kompleksu Tworzyw Sztucznych firmy Anwil. Włocławska spółka znalazła się w ważnym dla siebie momencie: oto bowiem Orlen zdecydował się na jej sprzedaż. Mariusz Gierszewski opowiada o tym jak wygląda działalność firmy w odniesieniu do sektora tworzyw sztucznych.

Produktami Kompleksu Tworzyw Sztucznych Anwilu są granulaty z PCW do kabli i przewodów elektrycznych, twarde granulaty techniczne z PCW, mieszanki sypkie na bazie PCW oraz płyty Anwipor i Anwidur. Kto jest głównym odbiorcą tych produktów?
Mariusz Gierszewski: - Głównym odbiorcą produktów wytwarzanych w Kompleksie Tworzyw Sztucznych są przede wszystkim branże kablowa i szeroko rozumiana budowlana. Podział ten wynika z udziału ilościowego produkowanego asortymentu w całości produkcji oraz z możliwości "przypisania" tegoż asortymentu do konkretnego produktu finalnego.

Zakłady firmy Anwil we Włocławku

Co Pana zdaniem w największym stopniu przesądza o innowacyjności oraz jakości produktów oferowanych przez Kompleks Tworzyw Sztucznych Anwilu?
Może zabrzmi to niezbyt poprawnie, ale trudno mówić o innowacyjności w kontekście cech produktów wytwarzanych w Kompleksie Tworzyw Sztucznych. Produkujemy polwinity kablowe oraz różnego rodzaju mieszanki na bazie polichlorku winylu, które z założenia mają spełniać wymagania określone albo przez normy branżowe albo przez klienta. W zakresie jakości produkowanych produktów sytuacja wygląda trochę inaczej, jako że jest to jednym z priorytetów Kompleksu Tworzyw Sztucznych i staramy się zapewnić odbiorcy poziom jakości spełniający w pełni jego oczekiwania. Pod tym pojęciem należy rozumieć przede wszystkim poziom jakości, za który klient jest gotów zapłacić. Równolegle stale monitorujemy jakość kupowanych surowców do produkcji oraz preferujemy współpracę z jak najbardziej wiarygodnymi dostawcami.

Co stanowi dla firmy największe wyzwania jeśli chodzi o jej działalność na rynku tworzyw sztucznych?
Moim zdaniem jest to utrzymanie budowanej przez lata na rynku krajowym pozycji wiarygodnego i atrakcyjnego dostawcy oraz skuteczne konkurowanie w warunkach dużej zmienności rynkowej z konkurencją zagraniczną.

Rośnie atrakcyjność rynków wschodnich. Anwil uczestniczy w targach PlastUkraina. Jak wygląda sprawa państwa obecności na tych rynkach i jakie są plany ewentualnej ekspansji w tym regionie?
Nasza firma od ubiegłego roku przyjęła trochę inny model aktywności marketingowej na rynkach wschodnich. Targi PlastUkraina, pomimo wsparcia Targów Kielce nie potrafiły w pełni wykorzystać swoich możliwości. Od dwóch ostatnich edycji zauważalna była stagnacja, pojawiły się imprezy konkurencyjne. Dlatego w tym roku Kompleks Tworzyw Sztucznych zdecydował się zorganizować spotkanie z ukraińskimi klientami na ich terenie - również z uwagi na utrudnienia wizowe - i jak okazało się później był to ruch w dobrym kierunku.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska