Rozmowa z Mirosławem Wilczyńskim, prezesem Inco-Veritas

Rozmowa z Mirosławem Wilczyńskim, prezesem Inco-Veritas
Prezentujemy rozmowę z Mirosławem Wilczyńskim, prezesem firmy Inco - Veritas. Spółka z powodzeniem działa w sektorze opakowaniowym, choć być może wielu osobom jest lepiej znana jako producent płynu do zmywania Ludwik lub też jako podmiot prowadzący działalność wydawniczą.

Firma Inco-Veritas znana jest przede wszystkim z produkcji wyrobów dla branży chemii gospodarczej i nawozowej. Proszę powiedzieć, jak ważny jest segment opakowań z tworzyw sztucznych dla Państwa firmy?
Mirosław Wilczyński: - Opakowania z tworzyw sztucznych są obecnie dla Inco jednym z kluczowych biznesów. Zainwestowaliśmy znaczne środki w modernizację istniejących już linii produkcyjnych oraz budowę całkowicie nowych. Nasze działania pozwoliły nam wejść na zupełnie nowy rynek opakowań powyżej 5 litrów. Właśnie tam upatrujemy swojej szansy. Niewielu jest w Polsce graczy operujących w tym segmencie. Jeżeli chodzi o opakowania, jesteśmy nastawieni na dynamiczny rozwój. Jeszcze w tym roku planujemy zwiększenie produkcji i sprzedaży o 20 proc.

Mirosław Wilczyński, prezes Inco - Veritas

Jak przedstawia się zakres produkcji opakowań prowadzonej przez Inco-Veritas? Do kogo te opakowania trafiają? Czy są one kierowane tylko na rynek polski, czy również na eksport?
Nasze opakowania dedykujemy głównie dużym odbiorcom krajowym. Skupiamy się przede wszystkim na długoterminowych kontraktach wymagających od nas stałej produkcji. Wtedy możemy optymalnie wykorzystać, stale rosnące moce produkcyjne. Wśród naszych klientów są takie firmy jak Orlen Oil, Atlas, Selena, Goldrop, Kosmet Rokita, Voigt, Polmos Białystok, Bols, Polmos Lublin. Oprócz tego, wiele naszych opakowań jest wykorzystywanych przez pozostałe zakłady produkcyjne, jak choćby Zakłady Chemii Gospodarczej.

Niedawno wprowadziliście Państwo do swojej oferty opakowania 20-litrowe. Jest to nowość. Skąd rozszerzenie oferty o ten typ kanistra, kto będzie odbiorcą tego rodzaju opakowań?
W 2009 r. rozszerzyliśmy naszą ofertę o opakowania dziesięciolitrowe i dwudziestolitrowe. Naszymi docelowymi klientami są firmy z branży motoryzacyjnej, chemii gospodarczej, budowlanej i spożywczej. Nowością dla naszych obecnych i potencjalnych klientów jest rozszerzenie przez nas oferty o opakowania z Certyfikatami UN, służące do przechowywania ciekłych materiałów niebezpiecznych grupy II i III, spełniające wymagania zawarte w przepisach RID i ADR.
(RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. ADR - Umowa europejska o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych włącznie z umowami specjalnymi, podpisana przez wszystkie państwa biorące udział w przewozie. Przyp. - Plastech.pl)

Firma informuje o planach uruchomienia nowej linii opakowań przeznaczonej do produkcji butelek PET o pojemności 100 ml. Czym jest podyktowana ta inwestycja i kiedy ona nastąpi?
Inwestycja w urządzenia do produkcji opakowań z PET o pojemności 0,1 i 0,05 l. została już wdrożona. Produkowane przez nas opakowania są szeroko stosowane w branży spożywczej - od wyrobów alkoholowych do soków. Butelki te zastępują dotychczas często stosowane opakowania szklane.