Rozmowa z Wojciechem Pawłowskim, prezesem Warta Glass Group

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w rozwój firm Grupy Warta Glass zainwestowano ponad 100 mln euro. Na co były przeznaczane te pieniądze?
W firmach wchodzących w skład Warta Glass Group stawialiśmy i stawiamy na ciągły rozwój w kierunku zapewnienia najwyższej jakości produktów oraz udoskonalenia standardów obsługi klienta. Efektem tych działań są inwestycje, dzięki którym powstały nowe wydziały produkcyjne i magazynowe, w których zastosowaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, informatyczne i logistyczne.

Opakowania szklane są uznawane za opakowania luksusowe i przeznaczone dla produktów luksusowych. Jakie są zatem największe wyzwania stojące przed producentami i projektantami tego typu opakowań?
Jak już wspomniałem, oczekiwania odbiorców opakowań szklanych, dotyczące jakości, kształtu i pojemności, nieustannie rosną. Skłania to nas, producentów do poszukiwania nowych rozwiązań, które umożliwiłyby wytwarzanie niekonwencjonalnych w formie, a zarazem ekonomicznych opakowań.

W czasach dynamicznych przemian na rynku, a także agresywnych strategii marketingowych, butelka czy słoik, to nie tylko opakowanie, ale przede wszystkim istotny środek przekazu, który skutecznie wyróżnia unikalność produktu.

Wojciech Pawłowski, Warta Glass

Działacie Państwo na rynku opakowaniowym. Proszę powiedzieć jak on się z Państwa perspektywy zmienił w Polsce w ostatnich latach, może ostatnim 20-leciu? Jakie zmiany sami zaobserwowaliście?
W ciągu ostatnich 20-lat możemy zauważyć przemiany jakie zaszły w naszej gospodarce. Razem z ogólnymi zmianami, ewaluowało także podejście konsumenta, jego postrzeganie świata, kształtowanie się gustów i smaków.

Ta swoista rewolucja miała swój odzew w jakości opakowań. Weźmy na przykład słój z lat 80-tych, który był prosty w kształcie, obowiązujący jeden model dla wszystkich firm przetwórstwa spożywczego i porównajmy go z dzisiejszą ofertą hut szkła. Łatwo zauważymy, iż jednorodność i prostotę kształtów zastąpiły skomplikowane wzory ozdobione różnorodnymi grawerami. Jak widać, dzisiejsze technologie dają nam producentom zupełnie inne możliwości.

Jak przedstawiają się plany Grupy Warta Glass na najbliższe lata? Co w tym czasie będzie dla Państwa głównym zadaniem, priorytetem?
W najbliższym czasie planujemy skupić się na konsekwentnej realizacji przyjętej już wcześniej strategii rozwoju. Naszym celem jest także dalsze budowanie i umacnianie marki Warta Glass za pomocą sprawdzonych i doskonale funkcjonujących działań.

Oczywiście, jak dotąd stawiać będziemy na najwyższą jakość naszych produktów i propagowanie myśli ekologicznej.