Różnice pomiędzy biodegradacją a biomasą

Różnice pomiędzy biodegradacją… Biotworzywa, czyli tworzywa sztuczne, które ulegają biodegradacji lub zostały wyprodukowane z surowców odnawialnych np. pochodzenia roślinnego wzbudzają obecnie szerokie zainteresowanie. Producenci opakowań, folii i innych wyrobów z tworzyw sztucznych coraz częściej stają wobec zagadnień związanych z produkcją i stosowaniem biotworzyw. Pochodzenie i charakterystyka surowca to osobne kwestie, których nie wolno mylić! Fundacja PlasticsEurope Polska porównała tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji z tworzywami produkowanymi z biomasy.

Istnieją tworzywa sztuczne produkowane z biomasy, które nie ulegają biodegradacji, jak również tworzywa ulegające biodegradacji, oparte wyłącznie na paliwach kopalnych (np. na węglu). Niezależne badania wykazują, że biodegradowalność lub fakt wyprodukowania z biomasy nie oznacza automatycznie, że tworzywo jest przyjazne dla środowiska.

Zasadniczo niemal każde źródło węgla i wodoru może zostać wykorzystane jako odpowiedni surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. Ostatecznie należy dokonać wyboru takiej technologii produkcji tworzywa, która jest najbardziej przyjazna dla środowiska. Obecnie większość tworzyw produkowanych jest z surowców kopalnych. Około 4 proc. zużycia ropy i gazu przypada na produkcję tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne bazujące na biomasie produkowane są z surowców odnawialnych. Sektor tworzyw sztucznych już teraz wykorzystuje surowce odnawialne, gdy jest to korzystne w aspekcie ekonomicznym i technicznym. Obecnie mniej niż jeden procent ogólnego zużycia tworzyw sztucznych to tworzywa wyprodukowane z surowców odnawialnych.

Biodegradacja jest dodatkową cechą tworzywa, niezależną od użytego surowca.

Tworzywa ulegające biodegradacji mają szczególne zalety związane z ich użytkowaniem i zagospodarowaniem odpadów. Tworzywa takie są już stosowane w sektorze medycznym, w opakowaniach i w rolnictwie, czyli tam, gdzie biodegradacja jest istotnym atutem. W przypadku opakowań do żywności koncepcja zakłada możliwość utylizacji opakowania poprzez jego kompostowanie wraz z przeterminowanym lub zepsutym produktem spożywczym. W rolnictwie pomysł polega na mieszaniu materiału ulegającego biodegradacji ze ściółką i nasionami.

Biodegradacja nie rozwiązuje jednak problemu śmieci. Zapobieganie zaśmiecaniu wymaga połączenia społecznych kampanii uświadamiających, edukacji, odpowiednich przepisów prawnych, oraz racjonalnych praktyk w zakresie gospodarki odpadami.

Głównym atutem tworzyw sztucznych jest różnorodność, umożliwiająca ich dostosowanie do konkretnych potrzeb. Pod tym względem mogą one mieć swój udział w racjonalnym wykorzystaniu energii, obniżaniu emisji zanieczyszczeń i rozwoju innowacyjności.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum