Rumuński problem Ciech S.A. nadal nierozwiązany

Rumuński problem Ciech S.A.…

W oczekiwaniu na wynik dialogu z władzami lokalnymi i rumuńskim rządem, którego celem jest wypracowanie długoterminowego rozwiązania umożliwiającego przywrócenie produkcji, rumuńska fabryka sody należąca do Grupy Ciech nadal pozostaje w trybie czasowego wstrzymania produkcji.

W ciągu ostatnich miesięcy spółka prowadziła intensywny dialog z lokalnymi partnerami, a także z przedstawicielami nowo powołanego rządu rumuńskiego. Przywrócenie produkcji w rumuńskiej fabryce Ciech uzależnione jest od zapewnienia spółce stabilnych dostaw pary, niezbędnej do funkcjonowania zakładu.

Przedłużenie terminu rozmów z partnerami na poziomie centralnym wynika między innymi z sytuacji politycznej w Rumunii, gdzie doszło do zmiany koalicji i wyłonienia nowej rady ministrów. W konsekwencji rozmowy z przedstawicielami rządu na temat warunków przywrócenia produkcji muszą być prowadzone od początku.

Tryb czasowego wstrzymania produkcji oznacza możliwość jej przywrócenia w dowolnym momencie, dlatego linie produkcyjne zakładu utrzymywane są cały czas w stanie gotowości do wznowienia produkcji.

- Dajemy sobie jeszcze trochę czasu na wypracowanie optymalnego rozwiązania sytuacji fabryki sody kalcynowanej w Rumunii. Nie tylko zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zakładu dla regionu, ale jednocześnie mamy na uwadze fakt, że Ciech Soda Romania posiada bardzo dobrą kadrę inżynierską i technologiczną, a także zmodernizowane linie produkcyjne. Dlatego szukamy sposobu na wznowienie produkcji w Rumunii, ale pod jednym warunkiem: musi być rentowna. Przy obecnej cenie pary zaproponowanej przez jedynego jej dostawcę, nie jest to możliwe. W tej sytuacji wszystkie opcje o których mówiliśmy wcześniej pozostają otwarte - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech S.A.

Rumuńska spółka Ciech czasowo wstrzymała produkcję 18 września 2019 roku i przeszła w tryb stand-by. Decyzja ta była konsekwencją wypowiedzenia przez elektrociepłownię CET Govora, jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej, umowy na dostawy tego surowca dla Ciech Soda Romania i jednoczesnej propozycji podwyżki jego cen, uniemożliwiającej prowadzenie rentownej działalności przez Spółkę.

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska