Rurowe gatunki HDPE Hostalen pozostają na długo suche

Rurowe gatunki HDPE Hostalen pozostają na długo suche
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w ofercie w pełni od siebie zależnej spółki handlowej, Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. posiada wiele gatunków polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) Hostalen wyprodukowanych w technologii Advenced Cascade Porcess (ACP). Jednym z nich są gatunki z asortymentu firmy Basell służące do produkcji rur. Ich polepszona odporność na wchłanianie wody pozwala na wydłużenie okresu przechowywania granulatu. Te gatunki to Hostalen GM 5010T3 (PE 80) oraz Hostalen CRP 100 (PE 100).

Wchłanianie wody nie jest zjawiskiem charakterystycznym dla polietylenu, ponieważ podobnie jak pozostałe poliolefiny, nie absorbuje on wody. Jednak dodanie sadzy do polietylenu powoduje pojawienie się tendencji do absorbowania wilgoci z otoczenia. Dodatek sadzy realizowany w procesie granulacji poprawia odporność polimeru na działanie promieniowania ultrafioletowego, co jest szczególnie istotne przy produkcji rur ciśnieniowych.

Podczas przechowywania granulatu należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przed nadmiernym zawilgoceniem, które prowadzi do wzrostu zawartości wody w granulacie powyżej dopuszczalnej wartości 0,03% (wagowych), określonej przez normy. Przekroczenie tej wartości powoduje wystąpienie poważnych problemów przetwórczych, takich jak powstawanie pęcherzy wewnątrz ścianki oraz wgłębień na powierzchni rury. W przypadku rur o grubych ściankach problemy te mogą wystąpić nawet przy zawilgoceniu mniejszym od dopuszczalnego. W takich przypadkach czas przechowywania polietylenu musi być ograniczony, a granulat przed procesem wytłaczania suszony.

Hostalen GM 5010T3 (PE 80) oraz Hostalen CRP 100 (PE 100)
Wychodząc naprzeciw swoim klientom, Basell udoskonalił proces dozowania i homogenizacji sadzy z polimerem podczas procesu granulacji. Działania te doprowadziły do ograniczenia wchłaniania wody znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu, nawet po wielomiesięcznym okresie przechowywania. Wyniki badań próbek zmodyfikowanego granulatu przedstawione są na wykresie. Udoskonalenie procesu dozowania sadzy pozwala nie tylko na bezpieczniejsze przechowywanie, ale również obniża ryzyko wystąpienia wad połączeń zgrzewanych.

Zawartość wody w tworzywie


# # #


Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie światowej skali fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Polietylen (PE) 131