Rusza budowa wytwórni poliamidu 6 w Tarnowie

Rusza budowa wytwórni poliamidu 6 w Tarnowie
Grupy Azoty podpisała 16 grudnia umowę z niemiecką firmę Uhde Inventa-Fischer w sprawie rozpoczęcia w Tarnowie budowy nowej instalacji do produkcji poliamidu 6 o mocach produkcyjnych wynoszących 80 tys. ton rocznie. Łączny koszt inwestycji wynosi 320 mln zł, a jej zakończenie jest planowane na grudzień 2016 roku.

Produkty z nowej instalacji mają spełniać najwyższe światowe standardy jakościowe, a zastosowane rozwiązania inżynieryjno-aparaturowe umożliwią uzyskanie precyzyjnego sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego oraz uzyskanie korzystnych wskaźników ekonomicznych.

- Realizacja tej inwestycji jest ważna zarówno z punktu widzenia skali inwestycji, jak i jej znaczenia strategicznego dla Grupy Azoty - powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu spółki. - Najważniejszym efektem inwestycji będzie wydłużenie łańcucha produktowego i wzrost produkcji tworzyw konstrukcyjnych o wyższej marży. Istotne znaczenie ma również fakt, że nowa wytwórnia powstaje w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co skutkować będzie również konkretnymi korzyściami ekonomicznymi.

Dzięki nowej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo zatrudnienia osób zatrudnionych w tarnowskiej wytwórni kaprolaktamu. Większa podaż PA6 może także skutkować rozwojem lokalnego przemysłu przetwórstwa tworzyw.

- Decyzja o realizacji tej inwestycji oznacza konsolidację mocy produkcyjnych kaprolaktamu w Grupie Azoty - powiedział Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty. - Nowa wytwórnia poliamidu 6 będzie stanowić odpowiedź na skokową zmianę jaka nastąpiła w ostatnim czasie na globalnym rynku tego produktu. Na świecie zużywa się obecnie ok. 9 mln ton poliamidów rocznie. Dzięki większym zdolnościom produkcyjnym Grupa Azoty będzie lepiej przygotowana na zmiany na rynku oraz uniezależni się od odbiorców zewnętrznych. Realizacja projektu pozwoli też na zmianę rynku docelowego z azjatyckiego na europejski, który będzie głównym rynkiem docelowym dla tego projektu.

W ciągu najbliższych 4 lat Grupa Azoty w samym Tarnowie zainwestuje ponad 904 mln złotych. Poza wytwórnią poliamidów spółka planuje do końca 2016 roku oddać do użytku instalację granulacji nawozów sztucznych o wartości 140 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazły się także modernizacja instalacji do produkcji c-nonu z fenolu, rozbudowa instalacji przetwórstwa poliamidów oraz wprowadzenie na rynek nowej generacji katalizatora żelazowo-chromowego.Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8