Rusza kolejna seria obligacji PKN Orlen

Rusza kolejna seria obligacji PKN Orlen
Uruchomiona przez PKN Orlen trzecia w tym roku emisja obligacji detalicznych ma wartość 200 mln zł. Zaoferowane do subskrypcji i sprzedaży obligacje z serii C mają czteroletni okres zapadalności. Ich emisja jest częścią programu, w ramach którego koncern chce pozyskać 1 mld zł.

Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii C oparte będzie o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc. Odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol). Intencją Spółki jest aby również Seria C obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst.

Poprzednie dwie serie obligacji wypuszczonych przez Orlen spotkały się z dużym zainteresowaniem, co podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. Finansowych:

- Cieszymy się, że nasze obligacje zyskują coraz wyższe oceny, a ten sposób lokowania oszczędności wśród inwestorów indywidualnych zyskuje na popularności. Wielki sukces dwóch pierwszych emisji pozwala nam z optymizmem czekać na wyniki sprzedaży kolejnej serii.

Prospekt emisyjny został zaktualizowany o znaczące wydarzenia, które miały miejsce od czasu jego ogłoszenia - odzyskanie przez koncern ratingu inwestycyjnego na poziomie BBB- oraz zainicjowanie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources Ltd.

Partnerami spółki w ramach emisji obligacji są: UniCredit CAIB Poland SA, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao SA oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Czytaj więcej: Finanse 67 Rynek 830 Giełda 132

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska