Ruszyła nowa inwestycja Grupy Azoty

Ruszyła nowa inwestycja Grupy Azoty
W środę, 1 lipca w obecności ministra skarbu państwa Andrzeja Czerwińskiego, podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów w tarnowskich zakładach Grupy Azoty. Projekt o wartości ponad 140 mln zł to największe przedsięwzięcie realizowane w tej chwili w obszarze nawozowym w Tarnowie. Dzięki niemu spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio oferowanych przez siebie produktów. Nowa instalacja pozwoli również na aż dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych Saletrosanu i innych nawozów granulowanych mechanicznie. Projekt stworzy także możliwości odchodzenia od produkcji nawozów starą - pochodzącą z lat 60. XX wieku technologią granulacji wieżowej.

- Jestem zadowolony, że Grupa Azoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny, którego wartość do 2020 roku sięgnie 7 mld zł - powiedział Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa. - Spółka jest wizytówką polskiego przemysłu chemicznego i daje mi, jako nadzorującemu ją w imieniu Skarbu Państwa, powody do dumy. Inwestycja, której budowę dziś uruchamiamy, jest doskonałym przykładem na to, że polskie firmy są innowacyjne i konkurencyjne na trudnym europejskim rynku. Cieszę się, że mogę tu złożyć jedną z pierwszych wizyt jako minister skarbu państwa.

- Gdy w ubiegłym roku przyjmowaliśmy naszą strategię inwestycyjną do 2020 r., myśleliśmy o tym by uczynić polską chemię najnowocześniejszym sektorem polskiego przemysłu - powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty. - Dziś stawiamy kolejny ważny krok do urzeczywistnienia tych planów. Polska chemia staje się symbolem nowoczesności nie tylko u nas w kraju, ale w całej Europie i na świecie.

Podpisanie aktu erekcyjnego dotyczącego Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy Azoty w ramach, której zaplanowano 68 zadań inwestycyjnych. W ciągu najbliższych 5 lat w samym Tarnowie Grupa Azoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości przekraczającej 1 mld zł. Do 2020 r. na inwestycje we wszystkich swoich spółkach Grupa Azoty zamierza przeznaczyć ponad 7 mld zł.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8