Rynek polipropylenu w Indiach

Rynek polipropylenu w Indiach
Z najnowszego raportu Indian Petro Group oraz IndianPetrochem.com wynika, iż zapotrzebowanie na polipropylen na rynku indyjskim w ostatnich latach podwoiło się. W 2006 roku wynosiło ono 1535 tys. ton rocznie, to już w 2012 roku sięgnęło ono poziomu 3072 tys. ton rocznie, co daje roczną stopę wzrostu wynoszącą 12,3 proc.

Jednocześnie w tym samym okresie podwoiły się zdolności produkcyjne tamtejszych zakładów - z 1945 tys. ton rocznie w 2006 roku do 4190 tys. ton rocznie w sześć lat później. Produkcja rosła proporcjonalnie do popytu, wzrastając z 1844 tys. ton w roku 2006 do 3962 tys. ton w roku 2012. Przy czym, jak widać, produkcja przewyższała lokalne zapotrzebowanie, dlatego też Indie wyeksportowały ponad 800 tys. ton tworzywa w roku 2011 i 2012. Jednocześnie, pomimo tej nadwyżki, każdego roku Indie importują ok. 250 tys. ton PP ze względu na fakt, iż w pewnych przypadkach sprowadzany z zagranicy polipropylen jest tańczy niż krajowy.

Największe udziały w indyjskim rynku polipropylenu posiada koncern Reliance Industries Group (2013: 64 proc. udziałów w rynku). Na kolejnych miejscach sytuują się spółki Haldia Petrochemicals (HPL), HPCL Mittal Energy Investment oraz Indian Oil (IOCL). W niedługim czasie do tego grona mają szansę dołączyć firmy ONGC Petrol additions Ltd, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) oraz Brahmaputra Cracker and Polymer Ltd (BCPL).

W ciągu najbliższych lat zdolności produkcyjne głównych graczy na rynku polipropylenu znacznie wzrosną - w 2017 roku zdolności produkcyjne mają wynieść 5155 tys. ton rocznie. Całkowita produkcja PP będzie rosła do tego czasu w tempie 6,1 proc. rocznie. Tymczasem prognozowane zapotrzebowanie w najbliższych pięciu latach ma wzrosnąć o 10,3 proc. rocznie. Zachwianie równowagi między wzrostem produkcji a zapotrzebowaniem znajdzie odzwierciedlenie w strukturze handlu tworzywem - szczyt eksportu według ekspertów przypadł na lata 2013-2014 (szacunkowa wielkość: 900 tys. ton), natomiast w latach 2015-2017 odnotowany będzie jego stopniowy spadek. W 2018 roku Indie będą prawdopodobnie importować tworzywo.

Polipropylen jest używany do produkcji różnego rodzaju wyrobów przez dużą liczbę małych i średnich przedsiębiorców. W ostatnich latach ten dział przemysłu odnotował znaczny wzrost i pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki w Indiach.