SIBUR - rosyjskie poliolefiny dla Europy Środkowej

SIBUR - rosyjskie poliolefiny…

Firma Sibur jest liderem przemysłu petrochemicznego w Europie wschodniej posiadającym doskonałe możliwości i potencjał dla trwałego i dlugofalowego wzrostu poprzez tworzenie wartościowych rozwiązań produktowych. Trzy komplementarne i dobrze zintegrowane segmenty działalności dotyczącej olefin i poliolefin, tworzyw sztucznych, elastomerów oraz produktów pośrednich a także LPG i gazów technologicznych zapewniają możliwość spójnego rozwoju.

Firma kontraktuje węglowodory będące ubocznymi produktami w wydobyciu ropy i gazu i przetwarza je w produkty polimerowe o wysokiej wartości dodanej, w tym tworzywa sztuczne, kauczuki i inne materiały, które są motorem napędowym rozwoju technologicznego oraz podnoszą jakość życia ludzi na całym świecie.

Sibur zarządza największymi i najbardziej rozbudowanymi instalacjami petrochemicznymi oraz obiektami przetwarzania gazu w Zachodniej Syberii, łącznie z 2700 km infrastruktury rurociągowej i transportowej do przesyłania surowców dla zakładów petrochemicznych. Rozbudowane i dobrze rozwinięte aktywa firmy Sibur obejmują 22 oddziały produkcyjno - operacyjne, które zatrudniają ponad 26 000 pracowników.

Zintegrowany model biznesowy

Głęboka integracja pomiędzy działem petrochemicznym oraz LPG i gazów technologicznych  umożliwia firmie tworzenie wysoce elastycznego modelu biznesowego, z możliwością ciągłego dostosowywania zapasów surowców oraz zdywersyfikowania produkcji. Zintegrowany model biznesowy jest odporny na cykliczne fluktuacje i zawirowania  surowcowo - ekonomiczne zapewniając stabilne dostawy do wszystkich segmentów rynku.

LPG i gazy technologiczne

Sibur zakupuje gazy towarzyszące złożom ropy naftowej, tzw. APG (associated petrolueum gas), oraz towarzyszące złożom gazu ziemnego, tzw. NGL (natural gas liquids), które są produktami ubocznymi wydobycia ropy i gazu. Przetwarzając APG i NGL uzyskuje rynkowy gaz ziemny oraz surowiec do dalszej przeróbki jakim jest surowy kondensat gazowy. Następnie surowy kondensat jest poddany procesowi frakcjonowania  w wyniku którego uzyskuje się LPG oraz  produkty gazowe będące głównymi surowcami dla produkcji petrochemicznej.
Olefiny i Poliolefiny (O&P)

Segment O&P obejmuje produkcję i sprzedaż poliolefin, takich jak polipropylen i polietylen, oraz monomerów (etylen i propylen) które są wykorzystywane do potrzeb własnych lub oferowane na rynkach zewnętrznych. Obecne moce produkcyjne SIBUR-a wynoszą  980 tys. ton PP (głównie homopolimer) oraz 270 tys. ton LDPE. Flagowy projekt firmy, kompleks petrochemiczny ZapSib, sprawi że wkrótce Sibur będzie wytwarzać ponad 3 mln ton poliolefin.

Tworzywa sztuczne, elastomery i produkty pośrednie (PE&I)

Segment PE&I obejmuje różnorodne produkty petrochemiczne, takie jak tworzywa sztuczne inne niż poliolefiny, produkty syntezy organicznej, elastomery, eter tert-butylowo-metylowy (MTBE) oraz dodatki do paliw. Dział PE&I wytwarza również produkty pośrednie, które są głównie używane na potrzeby wewnętrzne, z niewielkim udziałem sprzedaży na rynki zewnętrzne.

Sibur posiada zróżnicowany asortyment produktowy który jest dostarczany do ponad osiemdziesięciu krajów. Produkty firmy Sibur są używane w kilkunastu gałęziach przemysłu, w tym w opakowaniach, budownictwie, chemii, produkcji żywności, odzieży, motoryzacji, rolnictwie i opiece zdrowotnej.

Projekt ZapSib

Prace nad kluczowym projektem ZapSibNeftekhim (ZapSib) postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywane zakończenie inwestycji jest zaplanowane na drugie półrocze 2019 r. ZapSib, jako jeden z największych zakładów produkcji poliolefin na świecie, zwiększy 3-krotnie zdolności produkcyjne firmy w tym zakresie. Kompleks produkcyjny zlokalizowany jest w centrum petrochemicznym Sibur Tobolsk, opierając się na istniejącej infrastrukturze i dostępie do dostaw surowców w Zachodniej Syberii.

Projekt obejmuje jednostkę krakingu o pojemności znamionowej 1,5 miliona ton rocznie etylenu (C2) oraz kompleks produkcji poliolefin o pojemności 1,5 miliona ton rocznie polietylenu (PE) i 500 tysięcy ton polipropylenu (PP) rocznie. Powstający zakład poszerzy portfolio PE o gatunki liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE) i polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) będąc uzupełnieniem do obecnie produkowanego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Oczekuje się, że ZapSib będzie jednym z najbardziej konkurencyjnych producentów PE i PP pod względem ekonomicznym.

- Spowoduje to, że Sibur zwiększy swoje moce produkcyjne do 3 mln ton, stając się jednym z głównych graczy na rynku europejskim. Te wolumeny, które się pojawią w instalacji ZapSib w większości będą dedykowane na rynki eksportowe - ujawnia Dariusz Łukaszewski odpowiedzialny za sprzedaż poliolefin na rynku polskim.

Dzięki przewadze konkurencyjnej, produkty ZapSib mają duży potencjał aby zyskać uznanie klientów kluczowych międzynarodowych rynków Europy, Turcji i Azji.

Europa jest dla firmy Sibur ważnym rynkiem eksportowym. Sibur International, europejski oddział sprzedaży z siedzibą w Austrii, wspierany jest przez regionalną sieć magazynów, w tym polski magazyn w Kutnie. Aby być blisko polskich klientów, firma zatrudnia w Wiedniu dwóch polskojęzycznych specjalistów ds. sprzedaży oraz menedżera sprzedaży ze stałą siedzibą w Polsce. Dodatkowo, Sibur współpracuje z wybranymi firmami które zajmują się dystrybucją poliolefin w Polsce. Po uruchomieniu ZapSib Sibur zaoferuje swoim europejskim klientom szeroką gamę gatunków PP i PE:

  • LLDPE i HDPE do wytłaczania folii,
  • Bimodalne gatunki HDPE do produkcji rur,
  • HDPE do produkcji małych detali metoda rozdmuchową (EBM),
  • HDPE do produkcji średnich i dużych pojemników metodą rozdmuchową (EBM),
  • HDPE do formowania wtryskowego
  • PP, w tym kopolimery "random" oraz „impact”.

Pod koniec marca 2019 r. zaawansowanie realizacji projektu oceniono na 95%. Całkowity budżet inwestycyjny wyniósł około 9,1 mld USD, mniej niż zakładane wcześniej 9,5 mld USD.