Sebastian Kulczyk w radzie nadzorczej Ciechu

Sebastian Kulczyk w radzie nadzorczej Ciechu
Zarząd Ciechu poinformował, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 26 sierpnia do rady nadzorczej spółki powołany został Sebastian Kulczyk, syn zmarłego w lipcu biznesmena Jana Kulczyka, który wcześniej zasiadał w radzie nadzorczej spółki.

Nowy członek rady nadzorczej jest absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. Od 2010 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie w grudniu 2013 roku objął stanowisko prezesa zarządu. W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.

Wraz z informacją o uzupełnieniu rady nadzorczej Ciechu zarząd spółki podał także wykaz akcjonariuszy, którzy na NWZ posiadali co najmniej 5 proc. Są to: KI Chemistry S.À.R.L (26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 78,76 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14 proc.) oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (5.000.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 14,61 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 9,49 proc.).


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska

edmund edmund
*.186.16.79

Wysłany: 2015-08-31 16:14:33

hmm... można sie tego spodziewać, nowy właścicel czuje się odpowiedzialny za firmę i chce mieć bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie. W sumie to tak powinno wyglądać. Ciekaw jestem jak to przełoży sie na wyniki