Segregacja odpadów mile widziana

Papier do niebieskiego, a tworzywa sztuczne do żółtego. Zasady znakowania pojemników do segregacji odpadów mają przede wszystkim edukować.

Wchodzące dziś w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858) uporządkuje system segregacji i postępowania z odpadami, jakie trafiają do specjalnych pojemników. Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie kolory mają mieć pojemniki na odpady określonej kategorii. Papier w niebieskich, szkło bezbarwne w białych, a kolorowe w zielonych. Rozporządzenie dopuszcza zbieranie tworzyw sztucznych i metali w jednym pojemniku, w kolorze żółtym. Pozwoli to odzyskać większą ilość odpadów przy ograniczonej liczbie pojemników.

- Obecnie w każdym mieście pojemniki na te same odpady są w różnych kolorach - mówi Krzysztof Kawczyński z Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku SA. - Jednak rozporządzenie nie przewiduje żadnych sankcji za niedostosowanie się do nowych wymogów. Jest to raczej poradnik dla firm i samorządów, jak segregować i odzyskiwać odpady. Nakazuje także ustawiać takie pojemniki w miejscach publicznych na utwardzonym podłożu.- Można powiedzieć, że segregowanie odpadów jest teraz modne - mówi Eugeniusz Góra, rzecznik prasowy MPO. - Jeszcze parę lat temu w pojemnikach można było znaleźć wszystko. Obecnie sytuacja wyraźnie się poprawiła.

źródło: Rzeczpospolita.pl

Czytaj więcej: Recykling 424 Prawo 237