Sibur i Gazprom Neft rozwijają produkcję PP w Omsku

Sibur i Gazprom Neft rozwijają…

Koncerny Sibur i Gazprom Neft weszły w posiadanie 100% kapitału zakładowego w zakładzie produkcji polipropylenu Poliom w Omsku. Sibgazpolimer, spółka joint venture obu spółek, podpisała umowę nabycia 50% udziałów w Poliom od Grupy Titan. Roczna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 218 tys. ton zaawansowanych produktów.

Główny surowiec, jakim jest frakcja propano-propylenowa, dostarczany jest rafinerii Gazprom Neft natomiast Sibur odpowiada za dystrybucję produktów końcowych w Rosji i WNP. Zakład posiada certyfikat zgodności z międzynarodowymi standardami i stosuje najlepsze rozwiązania badawczo-rozwojowe i technologie w celu zapewnienia produkcji bezodpadowej. W 2014 roku Poliom stał się dla Gazprom Neft (25%), Sibur (25%) i Grupy Titan (50%) podstawą do utworzenia spółki joint venture.

- Sibur jest zaangażowany w rozwój działalności związanej z polimerami, ponieważ popyt w Rosji i na całym świecie stale rośnie. Po nabyciu udziałów w spółce Poliom, oprócz dystrybucji produktów, skoncentrujemy się na jej rozwoju. Sibur posiada unikalną wiedzę fachową w celu rozszerzenia asortymentu polimerów w zakładzie i zaspokojenia potrzeb różnych przetwórców poprzez usprawnione rozwiązania. Chciałbym również podziękować Grupie Titan za naszą długotrwałą i udaną współpracę - powiedział Sergey Komyshan, członek zarządu i dyrektor wykonawczy Sibur.

- Zwiększenie udziałów w spółce Poliom jest ważnym krokiem milowym w długoterminowej strategii Gazprom Neft, która koncentruje się m.in. na rozwoju produkcji petrochemicznej. Dzięki zintegrowaniu aktywów rafineryjnych i petrochemicznych z naszą działalnością, będziemy mogli efektywniej wykorzystywać surowce z naszych rafinerii do wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej, zwiększając jednocześnie naszą przewagę konkurencyjną zarówno w kraju, jak i za granicą poprzez silniejsze powiązania technologiczne z SIBUR - skomentował Levan Kadagidze, dyrektor dyrekcji handlowej Gazprom Neft.

- Ogromne doświadczenie Grupy Titan w budowie złożonych obiektów przemysłowych oraz jej technologiczna i organizacyjna doskonałość sprawiły, że zakład polipropylenu w Omsku stał się atrakcyjnym i cennym atutem dla głównych firm rosyjskich - Gazprom Neft i Sibur. Zakład Poliom posiada solidne systemy kontroli procesów, dzięki czemu jego produkty są w pełni zgodne ze standardami najlepszych światowych producentów wyrobów z polimerów. Grupa Titan będzie nadal rozwijać swoje aktywa przemysłowe, a jednym z projektów będą zakłady produkcyjne, które będą produkować szereg produktów syntezy organicznej w celu zastąpienia ich importowanych odpowiedników. Gazprom Neft i Sibur pozostaną naszymi strategicznymi partnerami zarówno w zakresie istniejących, jak i nowych projektów - powiedział Michaił Sutyaginsky, prezes zarządu Grupy Titan.

JL

Źródło: Sibur