Sidel przyspiesza realizację strategii zrównoważonego rozwoju

Sidel przyspiesza realizację…

Firma Sidel zobowiązała się do zmniejszenia o połowę swoich emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i potwierdziła, że do końca tego roku wszystkie jej zakłady będą w 100% zasilane energią ekologiczną.

W ten sposób firma wpisuje się w założenia wytyczonej strategii klimatycznej, mającej na celu utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C - dokładając wszelkich starań, aby je ograniczyć.

Globalna firma zajmująca się rozwiązaniami opakowaniowymi zrewidowała swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i obecnie jest na dobrej drodze do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) we własnych zakładach i obiektach o 50% do 2030r. w porównaniu z rokiem odniesienia 2019.

Jest to krok naprzód w porównaniu z poprzednim celem, wyznaczonym rok temu, zakładającym zmniejszenie emisji o 30% w tym samym okresie. Sidel rozpoczął przestawianie swoich 17 zakładów produkcyjnych na całym świecie na energię odnawialną w 2019 r. i zakończy ten proces do końca 2022 r. Sukces tej modernizacji umożliwił zmianę wyznaczonych poziomów docelowych na jeszcze wyższe.

- Z radością stwierdzam, że przekroczyliśmy nasze własne ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i możemy teraz wyznaczyć jeszcze bardziej rygorystyczne cele - mówi dyrektor generalna firmy Sidel, Monica Gimre. - Do 2030 r. zmniejszymy emisje we wszystkich naszych zakładach o połowę. Co ważne, dzięki temu firma Sidel wchodzi na ścieżkę realizacji założeń uzgodnionych na szczycie klimatycznym COP26, polegających na podjęciu działań mających na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C lub mniej do końca wieku. Jesteśmy jedną z niewielu firm w naszym sektorze, które zobowiązały się do realizacji tego celu.

sustainability-targets-sidel-2022-monica
 Monica Gimre, dyrektor generalna firmy Sidel

Firma ponowiła również swoje zobowiązanie do ograniczenia do 2030 r. emisji CO2 w odniesieniu do wszelkich swoich zakupów i sprzedaży o 25% w stosunku do poziomu bazowego z 2019 r. Firma nadal ściśle współpracuje ze swoimi klientami i dostawcami na całym świecie, aby pomóc im w znalezieniu nowych rozwiązań w zakresie redukcji emisji.

W ubiegłym roku zainstalowano modernizacje na istniejących liniach, dzięki czemu ograniczono emisję ponad 1 500 ton CO2. Firma zobowiązała się, że każda wyprodukowana przez nią maszyna będzie zużywać co najmniej 25% mniej energii w porównaniu z wartością odniesienia na rok 2019.

Innowacje w portfolio firmy pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii przez dmuchawy o 45% i zmniejszenie o połowę zużycia wody przez myjki do butelek. Na początku 2022 roku firma uruchomiła Evo-ON, cyfrową platformę w chmurze, która pomaga klientom monitorować i optymalizować zużycie energii na liniach pakujących.

Firma opracowała również strategię pomocy swoim dostawcom w obniżaniu ich poziomu emisji, zachęcając ich do sporządzenia inwentaryzacji gazów cieplarnianych, zobowiązania się do osiągnięcia celów opartych na badaniach naukowych i opracowania własnej polityki w zakresie zmian klimatycznych. Ponadto,  Sidel przystąpił do R-Cycle, dobrowolnej inicjatywy mającej na celu wprowadzenie w życie „cyfrowego paszportu produktu”: otwartego globalnego standardu śledzenia opakowań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Jako główny dostawca sprzętu i usług w zakresie pakowania dokładamy wszelkich starań, aby nasza branża stała się bardziej zrównoważona - dodaje Monica Gimre.- Zużycie energii jest zdecydowanie największym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia, a na opakowania przypada obecnie około 5% energii zużywanej w cyklu życia produktu spożywczego, co czyni je istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by obniżyć tę emisję. Dajemy naszym klientom do zrozumienia, że jesteśmy z nimi i że nigdy nie są osamotnieni w swojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju.