Sieciowanie tworzyw za pomocą promieniowania

Sieciowanie tworzyw za pomocą…
Niemiecka firma BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG należy do pionierów w zakresie stosowania technologii wykorzystującej promieniowanie przyspieszonymi elektronami (promieniowanie beta) oraz promieniowanie gamma między innymi dla branży tworzyw sztucznych. Dzięki wykorzystaniu technologii promieniowania przemysłowego firma może zaoferować usługi w zakresie procesów optymalizacji produktów z tworzyw sztucznych oraz sterylizacji wyrobów medycznych.

Standardowe produkty z tworzyw sztucznych bardzo szybko osiągają granice odporności cieplnej. Konkurencyjną cenowo alternatywą dla drogich tworzyw wysokoodpornych mechanicznie są tworzywa, w których sieciowanie odbywa się przez promieniowanie.

Sieciowanie promieniowaniem optymalizuje odporność na ścieranie oraz odporność chemiczną standardowych plastików. Wyroby z plastiku sieciowane promieniowaniem są o wiele bardziej odporne na obciążenia niż niesieciowane, co wyraźnie przedłuża ich żywotność. Technologia używana przez firmę pozwala tak zmodyfikować wyroby z tworzyw sztucznych, że osiagną odporność na temperaturę do 350 stop. C.

Sieciowanie promieniowaniem polega na wywoływaniu przez przyspieszone elektrony (promieniowanie beta) reakcji chemicznej w napromieniowywanych materiałach. Energia z promieniowania jest absorbowana przez materiał, w wyniku czego powstają wolne rodniki, które wspólnie reagują i przy następującej reakcji chemicznej dochodzi do powstania struktury trójwymiarowej, sieci przestrzennej - żelu.

Reakcje sieciowe wywołane przez promieniowanie beta działają na termoplasty polikrystaliczne na poziomie makromolekularnym, w strefie amorficznej lub sferze krystalicznej, przy czym zmniejszona zostaje ruchliwość molekuł zależna od temperatury, a wraz ze wzrostem sieciowania dochodzi do podwyższenia przejścia szklanego.

Sieciowanie promieniowaniem przebiega w temperaturze pokojowej i bez dodatkowego zmęczenia napromieniowywanych wyrobów. Powstająca sieć na trwale nadaje materiałowi polepszone własności. Metodą tą w sposób prosty i tanio modyfikuje się sam surowiec oraz termoplastyki techniczne.

BGS
Sieciowanie promieniowaniem wyrobów z tworzyw
 

Sieciowanie promieniowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych, sterylizacja promieniowaniem wyrobów medycznych, zwiększanie odporności na zużycie wyrobów z tworzyw sztucznych

Niemcy