Sieciowanie tworzyw za pomocą promieniowania

Najczęściej metodę stosuje się dla produktów z polietylenu, poliamidów, PBT oraz specjalnych elastomerów termoplastycznych. Dla wszystkich rodzajów wyrobów sieciowanie promieniowaniem staje się niezależnym procesem, który zawsze występuje dopiero po ich finalnym wyprodukowaniu.

Technologia jest przeznaczona między innymi dla przemysłu elektrotechnicznego czy motoryzacyjnego, a także dla producentów kabli, systemów grzewczych oraz techniki sanitarnej. Sprawdza się także w zastosowaniach specjalnych, np. przy wytwarzaniu komponentów mocno obciążanych, kompozytów wzmacnianych włóknem, folii oraz innych wyrobów i półproduktów.

Technologia zapewnia wyrobom sieciowanym nie tylko wyższą temperaturę pracy, ale także wyższą trwałość, poprawę własności trybologicznych, lepszą pamięć kształtu, wyższą odporność na rozwarstwianie powodowane przez naciąganie, niższy koeficjent rozciągliwości cieplnej i lepszą długookresową odporność cieplną. Do celowego sieciowania tworzyw wykorzystuje się dziś zasadniczo promieniowanie elektronowe beta (przyspieszonymi elektronami). Niekiedy dla wyrobów o znacznych wielkościach stosowane jest także promieniowanie gamma z uwagi na jego większą przenikliwość.

Innym zastosowaniem promieniowania w branży tworzyw sztucznych może być proces sterylizacji. W tym przypadku promieniowanie skutecznie niszczy patogenne mikroorganizmy dzięki promieniowaniu gamma lub beta, które nie stanowi zagrożenia dla środowiska, ponieważ sterylizowane wyroby nie są poddawane działaniu jakichkolwiek toksycznych chemikaliów. Sterylizacja promieniowaniem jest stosowana w sektorze zdrowia, w biotechnologii, technologii opakowań i innych sferach, w których wymagana jest sterylność produktów.

Firma posiada trzy lokalizacje na terenie Niemiec: w Wiehl koło Gummersbach, w Bruchsal nieopodal Karlsruhe oraz w Saale koło Ratyzbony. BGS dysponuje ośmioma akceleratorami elektronowymi oraz jednym promiennikiem gamma.

BGS
Sieciowanie promieniowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych, sterylizacja promieniowaniem wyrobów medycznych
 

Sieciowanie promieniowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych, sterylizacja promieniowaniem wyrobów medycznych, zwiększanie odporności na zużycie wyrobów z tworzyw sztucznych

Niemcy