Siedel świętuje 40-lecie rozdmuchiwania i pakowania butelek PET

Firma Sidel oferuje największą na świecie konfigurowalność wszystkich aspektów procesu i maszyn, aby zaoferować klientom rozwiązania dopasowane do ich konkretnych potrzeb. Dzięki takiemu podejściu, rozwiązania firmy są dostępne w formie samodzielnych lub zintegrowanych maszyn, rozszerzalnych o dodatkowe funkcje, takie jak rozlewanie i zakręcanie w systemie Combi Blow Fill, obsługującym wszystkie rodzaje procesów (standardowy, sterylny i ultraczysty w połączeniu z rozwiązaniem Predis do sterylizacji preform na sucho, rozdmuchiwania butelek odpornych na wysokie temperatury i rozlewania na gorąco, a także preferencyjnego ogrzewania płaskich pojemników). Można je również połączyć z urządzeniami do etykietowania i rozlewania, jak w przypadku systemu Super Combi, czyli inteligentnego i kompleksowego rozwiązania do produkcji wody i napojów gazowanych. Połączenie z systemem Actis do powlekania plazmowego i rozlewania napojów pozwala na przedłużenie ich okresu przydatności do spożycia przy jednoczesnym zmniejszaniu wagi opakowań, natomiast system Combi Blow Deco zapewnia możliwość szybkiej, bezpiecznej produkcji oraz dekoracji pustych pojemników.

Bezkompromisowa jakość opakowań PET, ref-PET i r-PET 

Technologia rozdmuchiwania firmy Sidel zawsze zaspokajała zmieniające się potrzeby konsumentów, a także skutecznie stawiała czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska naturalnego. Oprócz dążeń do ograniczenia zużycia energii i surowców do minimum, firma Sidel zawsze dążyła do tego, by w jak największym stopniu zoptymalizować proces rozdmuchiwania w celu zapewnienia najlepszej jakości oraz osiągów butelek PET w przypadku wszystkich rodzajów materiałów - pierwotnego PET, PET z recyklingu (r-PET), butelek PET wielokrotnego napełniania (ref-PET), a także przezroczystego i nieprzezroczystego oraz jednowarstwowego i wielowarstwowego PET.

Ze względu na przepisy, które prowadzą do zmniejszania zużycia tworzyw sztucznych i ograniczania śladu węglowego, w ostatnich latach coraz bardziej popularnymi alternatywami stają się butelki ref-PET i r-PET, których wykorzystanie wpisuje się w zrównoważony, ekologiczny rozwój. Firma Sidel wspiera produkcję butelek ref-PET już od ponad trzech dekad, oferując odpowiednie procesy rozdmuchiwania i ponownego napełniania. Opracowany z myślą o takich opakowaniach proces rozdmuchiwania butelek odpornych na wysoką temperaturę zapewnia optymalną specyfikację opakowania, dzięki której struktura butelki ref-PET jest w stanie bezproblemowo wytrzymać wiele napełnień oraz testów wytrzymałościowych (symulujących cykle mycia). Wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające elektryczne podgrzewanie formy zapewnia doskonałą dokładność procesu rozdmuchiwania, zapewniając równomierną jakość butelek r-PET. Producenci mogą również wykorzystać doświadczenie firmy Sidel w zakresie projektowania butelek, przeprowadzonych ocen w zakresie mycia i rozdmuchiwania, inżynierii linii sortujących butelki ref-PET oraz zrównoważonych rozwiązań w zakresie mycia butelek (seria Swing).

Firma Sidel wspiera również wszystkich graczy z branży, którzy dwie dekady temu wprowadzili na rynek butelki r-PET. Materiał PET jest jedynym materiałem opakowaniowym wykonanym z tworzyw sztucznych, który w 100% nadaje się do recyklingu, a jednocześnie może być wykorzystywany do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Co więcej, tworzywo to pozwala na recykling butelek do butelek w obiegu zamkniętym, zapewniając bardzo niski wpływ na środowisko naturalne w porównaniu z alternatywnymi materiałami. Dzięki zmniejszeniu ilości wykorzystywanych surowców oraz wytwarzanych odpadów, materiał r-PET pozwala na osiągnięcie pięciokrotnie niższego śladu węglowego niż w przypadku stosowania pierwotnego PET. Celem firmy Sidel jest oferowanie technologii bazujących na szerszych możliwościach w zakresie obróbki butelek z rozdmuchiwaniem, aby zapewnić stałą jakość butelek r-PET przy jednoczesnym uniknięciu negatywnego wpływu zróżnicowanej jakości żywicy, wynikającej z metod gromadzenia oraz pochodzenia butelek. Co więcej, w realizację tego celu już teraz wpisuje się platforma oceny materiału r-PET firmy Sidel, stymulując rozwój i kwalifikację butelek charakteryzujących się stale zwiększaną zawartością r-PET przy jednoczesnej dbałości o wydajność na potrzeby produkcji przemysłowej. W tym celu firma Sidel utrzymuje ścisłą współpracę z zainteresowanymi stronami w łańcuchu wartości r-PET i oferuje niezrównane doświadczenie, dzięki któremu jest w stanie wspierać całą branżę w procesie transformacji w kierunku wykorzystania butelek r-PET.

Dzięki holistycznemu podejściu do produkcji opakowań PET, łańcuchy dostaw mogą zostać przekształcone w łańcuchy wartości. Pokazuje to, jak nieustanna koncentracja na badaniach i rozwoju, a także skupienie na poszerzaniu możliwości procesu rozdmuchiwania, nieustannie wnoszą nieoceniony wkład w rozwój zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań na napoje przyszłości. Firma Sidel będzie nadal odgrywać kluczową rolę w tym procesie, stale wprowadzając innowacje w celu zapewnienia dalszego rozwoju opakowań r-PET z korzyścią dla wszystkich - konsumentów, przemysłu i naszej planety.

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland

Reportaże

Forum