Drukuj

Siła wyższa w BasellOrlen Polyolefins

Siła wyższa w BasellOrlen Polyolefins
Niespodziewane kłopoty u jedynego w Polsce producenta poliolefin.

BasellOrlen Polyolefins zadeklarował w środę, czyli wczoraj wystąpienie siły wyższej dla swojej instalacji polietylenu wysokiej gęstości o rocznych zdolnościach produkcyjnych rzędu 320 tys. ton. Jednak w ocenie samych kupujących nie powinien to być wielki problem, chyba że istnienie obecnego stanu przeciągnie się ponad tydzień.

Dla jasności: pojęcie siły wyższej to ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, które było nie do uniknięcia. W kontaktach między przedsiębiorstwami siła wyższa zwykle uchyla odpowiedzialność za powstałą szkodę i nie pociąga za sobą zerwania kontraktu lub rozwiązania umowy, chyba że zawarto odrębne porozumienie.

Czytaj więcej: Rynek 825