Skracanie długości cyklów operacyjnych dzięki VISI

Technologia Compass analizuje cechy przedmiotu obrabianego bezpośrednio na modelu CAD 3D. Konstruktor może już w toku konstrukcji narzędzia przydzielić wszystkie cechy potrzebne do wykonania otworów, gniazd itp. Dla obu pracowników, którzy w Postbauer-Heng odpowiadają za programy do frezowania na maszynach do obróbki 5-osiowej, zastosowanie modułu Compass dało duże oszczędności czasu. Do programowania NC wystarczają w zasadzie trzy kroki: rozpoznanie cech, zastosowanie modułu Compass i kontrola utworzonego programu.

VISI

Elektrody grafitowe: Biblioteka narzędzi Visi udostępnia wszystkie informacje dotyczące narzędzia skrawającego. Wydruk na maszynie Mikron-HSC, na której frezowane są elektrody grafitowe.Żeby to jednak mogło funkcjonować, konieczne było wcześniejsze stworzenie specyficznego dla przedsiębiorstwa zbioru norm dotyczących obróbki poszczególnych cech. Wprowadzenie funkcji rozpoznawania geometrii przebiegło poza tym szybko i sprawnie dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez Mecadat w firmie. Przy pomocy modułu Visi do automatycznej translacji, który jest także zainstalowany w firmie Kellermann, można konwertować programy NC utworzone dla 3 osi na programy do obróbki symultanicznej w 5 osiach. W ten sposób producent form wtryskowych zmniejsza koszty programowania. Wynikiem jest lepsza jakość powierzchni, uzyskiwana dzięki krótszym ścieżkom narzędzia wywołującym mniejsze wibracje. Taką metodę można zastosować dla większości geometrii.

VISI

5 osi - pod prawidłowym kątem: Maszyna Mikron HPM 1350U umożliwia ustawienie pod kątem od +16 st. do -120 st., przy czym odstęp wrzeciona od stołu wynosi zaledwie 30 mm. Dlatego też można zastosować krótkie ścieżki narzędzia, wspierane także przez Visi Machining 3D.


Czytaj więcej: Oprogramowanie 199