Słabsze wyniki Grupy Azoty

Słabsze wyniki Grupy Azoty…
Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Oznacza to spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 185 mln (26% w stosunku do analogicznego okres ubiegłego roku).

Kluczowe czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2018 roku to niekorzystne warunki pogodowe w I kwartale, problem wysokich stanów magazynowych w II kwartale oraz niekorzystne tendencje cenowe gazu, węgla i praw do emisji CO2.

- Mamy za sobą okres niespotykanej w historii Grupy Azoty zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością wyników segmentu nawozowego. Pierwsze półrocze 2018 roku z całą okazałością pokazuje, że tylko pełna realizacja kluczowych celów strategii spółki do 2020 roku będzie trafną odpowiedzią na główne wyzwania stające przed Grupą Azoty zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku nawozowo-chemicznym. Widać, jak wielką wartość stanowi już teraz i będzie stanowić w przyszłości dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z 4 filarów naszej strategii do roku 2020 - powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Firma zwraca uwagę, że uwarunkowania zewnętrzne znacząco ograniczyły pole manewru w zakresie budowania korzystnych marż w stosunku do I półrocza 2017 r. Jednak dywersyfikacja pozwoliła, w chwili spadku koniunktury w jednym segmencie, na wypracowanie solidnych marż w innych - czytamy w komunikacie spółki. I tak, na przykład segment Tworzyw i Chemii zrealizował marże EBITDA powyżej 14%.

- Pesymizm, jaki zauważamy w notowaniach, jest wynikiem przejściowych zawirowań rynkowych, natomiast nie narusza solidnych fundamentów, które powinny stanowić o wycenie spółki w długim horyzoncie. Analiza sytuacji finansowej z perspektywy kluczowych biznesów pokazuje znaczącą korektę marż w segmencie nawozów. Wspomniane zawirowania pogodowe miały znaczący wpływ na ograniczenie aplikacji azotu (ograniczenie 1 dawki), co przełożyło się na zwiększony poziom podaży. Dodatkowo zwiększony import produktów ze strony producentów o niższej bazie kosztowej wymusił działania obronne rodzimego rynku nawozowego. Czyniliśmy to poprzez elastyczną politykę cenową połączoną z intensyfikacją produkcji azotu dla biznesu chemicznego. W okresie przejściowym takie działania przyniosły negatywne odzwierciedlenie w wynikach, jednak pozwoliły utrzymać pozytywny stabilny cash flow oraz zbudowały przestrzeń do realizacji marż w nowym sezonie nawozowym. Na koniec czerwca segment notuje EBITDA na poziomie blisko 100 mln przy przychodach 2,3 mld - powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse.

W pozostałych kluczowych segmentach wartym odnotowania jest wzrost wyniku Siarkopolu, który wypracował wyższy wynik EBITDA Segmentu Chemia o 47 mln zł. Zanotował jednocześnie lepsze parametry marży (14,4% vs 12,6%). Ostatecznie segment Chemia zakończył półrocze z przychodami na poziomie 1,5 mld (wyższymi o 163 mln) przy EBITDA 218 mln.

W Tworzywach z kolei Grupa Azoty S.A. kontynuuje proces intensyfikacji produkcji Poliamidów z nowej wytwórni. Przekłada się to na poziom realizowanej marży. Pomimo niekorzystnej sytuacji w części energetycznej poprzez korzyści skali Grupa odnotowała wynik EBITDA porównywalny z rokiem poprzednim. Ostatecznie segment realizuje EBITDA w wysokości 120 mln, na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, przy przychodach na poziomie 831 mln (wyższych o 12% niż w roku poprzednim).

Źródło: Grupa Azoty


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8


Reportaże

Forum

Karol83

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-02-28

Alphaplast

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-02-16

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01