Słaby popyt pod koniec maja i oczekiwania spadku cen w czerwcu

Słaby popyt pod koniec maja…

Popyt nie umocnił się również w ostatnim tygodniu maja. Sprzedaż była możliwa tylko po mocno zaniżonej, specjalnej cenie. Większość transakcji miała niewielki wolumen; dotyczyły one zaledwie kilku ilości całosamochodowych. Rynek i przetwórcy oczekują jeszcze lepszych ofert, choć obecne ceny spotowe w wielu przypadkach oznaczają spadek cen o kilkaset euro w stosunku do początku maja.

Producenci polimerów próbowali sprzedawać nadwyżki surowców nawet klientom zza oceanu. W rezultacie ich zapasy początkowe nie będą zbyt wysokie w czerwcu.

Popyt ze strony przetwórców spadł i nie jest jeszcze jasne, czy jest to spowodowane brakiem zamówień, czy też postawą wyczekującą. W każdym razie nad europejską gospodarką zbierają się chmury, ale jednocześnie zmniejszają się także zapasy przetwórców. Jeśli nastąpi większy spadek cen, prawdopodobnie wielu klientów będzie chciało kupować.

Rynek najbardziej interesuje się kwestią czerwcowych cen polimerów i monomerów. W oparciu o obecne trendy cenowe ropy naftowej i nafty oczekuje się, że ceny monomerów olefinowych spadną o 20–50 euro. W przypadku polimerów obniżenie cen będzie większe. Ceny spotowe pod koniec maja i czerwcowe ceny kontraktowe poliolefin prawdopodobnie będą zgodne. Oznacza to trzycyfrowy spadek cen poliolefin, czasami o kilkaset euro, w porównaniu z początkiem maja. W czerwcu przypuszczalnie zdecydowana większość cen poliolefin ponownie spadnie poniżej 2000 euro. Dla producentów polimerów oznacza to znaczne zmniejszenie spreadów, a niekiedy również ujemną marżę. Prawdopodobnie osiągnęliśmy dno cenowe, ponieważ ceny importowe też nie są niższe. Ponadto latem spodziewane są zakłócenia w imporcie, gdyż znaczna liczba statków przybywających po zbliżającym się ponownym otwarciu Chin zatka również porty europejskie. Z drugiej strony, ponownie zaczęły rosnąć koszty transportu morskiego ze Stanów Zjednoczonych. Tym samym import stamtąd będzie w niedalekiej przyszłości droższy.

W odniesieniu do monomerów pytanie brzmi: jak długo można utrzymać ten wysoki poziom cen? Bo na razie jest to główny powód wysokich cen polimerów. Według producentów polimerów utrzymujący się spadek cen polimerów może również obniżyć ceny monomerów.

W przypadku SM, oczekiwania co do cen w czerwcu są bardzo zróżnicowane – przetwórcy i handlowcy mówią o spadku cen SM wynoszącym 100–500 euro za tonę.