Słaby wzrost produkcji chemicznej w Europie

Słaby wzrost produkcji chemicznej w Europie
Z opublikowanego przez Cefic raportu wynika, iż w 2014 roku poziom produkcji chemicznej w Europie wzrósł o zaledwie 0,3 proc. w stosunku do poziomu z roku 2013. W grudniu ub.r. poziom produkcji był o 1,2 proc. niższy aniżeli w ostatnim miesiącu roku poprzedniego.

- Kiepski wzrost produkcji w 2014 roku to między innymi efekt słabego eksportu - powiedział Hubert Mandery, dyrektor generalny Cefic. - I nawet spadek cen ropy, który mógłby wspomóc branżę, nie może rozwiązać większego problemu długoterminowego, jakim jest zapewnienie stałych dostaw energii po konkurencyjnej cenie.

Anemiczny wzrost produkcji chemicznej to miedzy innymi wynik kurczenia się produkcji petrochemikaliów, która w 2014 roku spadła o 4 proc. w porównaniu do poziomu z roku 2013. Ten spadek był częściowo równoważony wzrostem produkcji chemikaliów specjalistycznych (o 2,8 proc.) i produktów z grupy chemii gospodarczej (wzrost o 2,1 proc.), spadła natomiast produkcja polimerów (o 0,5 proc.) i produktów chemii nieorganicznej (spadek o 1,2 proc.). Produkcja chemikaliów była ogólnie o 5,3 proc. niższa aniżeli w przedkryzysowym roku 2007.

Ceny produktów chemicznych w 2014 roku spadły o 1,8 proc. w porównaniu z poziomem z roku 2013. Największy spadek cen odnotował sektor petrochemiczny (6,6 proc.), natomiast ceny tworzyw sztucznych spadły o 1,8 proc.

Tym niemniej sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy ub.r., dla których dane są już dostępne, sprzedaż była o 0,3 proc. wyższa niż przedkryzysowym 2008 roku.

O 4,2 mld euro zmniejszyła się natomiast w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy ub.r. nadwyżka eksportowa europejskich chemikaliów, osiągając poziom 40,4 mld euro. Na uwagę zasługują dane dotyczące wymiany handlowej z Rosją - eksport netto do tego kraju spadł o 38,7 proc., podczas gdy import wzrósł o 10,2 proc. Z 1,2 mld euro do 507 mln euro spadła nadwyżka w handlu z Chinami, spadek deficytu w handlu z UE odnotowały również USA - był on w okresie styczeń-listopad 2014 roku niższy o 985 mln euro aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniósł 4,8 mld euro.

Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w IV kw. 2014 roku nieco spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 81,1 proc. Wskaźnik ten był o o 3,9 pkt proc. niższy niż w rekordowym I kw. 2011 roku i zaledwie o 0,4 pkt. proc. niższy niż w okresie 1995-2013.

W IV kw. 2014 roku poziom zaufania branży wzrósł w porównaniu do wskaźnika z poprzedniego kwartału. Wpływ na to miała zwiększona ilość zamówień oraz oczekiwanie wzrostu produkcji w kolejnych miesiącach.