Sojusz dla Polimerów wesprze przetwórców tworzyw

Europejski Sojusz dla Polimerów będzie także inicjować badania na temat kondycji obszarów produkcji polimerów w Europie wraz z przemysłem i niezależnymi ekspertami, w celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie przyszłego rozwoju tych obszarów. Według istniejących informacji rynkowych, niektóre obszary zgłosiły ponad 11 deklaracji siły wyższej w ciągu dwóch lat, i sytuacja nie ulega poprawie.

Sojusz oceni również potencjalną pomoc prawną dla firm, które nie mają innej opcji, jak tylko poszukiwanie drogi prawnej przeciwko dostawcom polimerów w związku z wątpliwymi deklaracjami „siły wyższej”. Działania prawne poddadzą analizie zobowiązania wynikające z umowy. Sojusz będzie również stymulować dyskusje na temat satysfakcji klientów w całej UE.

Sojusz przyjmie formę europejskiej koalicji, ponad przemysłem przetwórstwa tworzyw sztucznych i będzie otwarty dla wszystkich firm i stowarzyszeń w Europie, które potrzebują więcej informacji na temat prowadzenia własnej działalności w odniesieniu do polimerów przez najbliższe 5-10 lat. Będą prowadzone poszukiwania możliwości importu większej ilości surowców spoza UE (gdzie istnieją bardziej nowoczesne zakłady produkcyjne) wraz z potencjalnym utworzeniem platformy grup zakupowych (zgodnie z prawem konkurencji UE). Strona internetowa Europejskiego Sojuszu dla Polimerów będzie otwarta przez pewien czas we współpracy z Polyglobe i kancelarią Swiss King & Spalding za pośrednictwem strony Polymer Comply Europe. Firmy i organizacje zawodowe będą miały okazję dołączyć bez opłat w czasie aktywności strony.

Ron Marsh zajmie się doprowadzeniem Sojuszu do jego strategicznych celów i przekaże raport Komitetowi Sterującemu EuPC. - Wszyscy przetwórcy tworzyw sztucznych w Europie mają teraz możliwość oceny ich dostawców polimeru zgodnie ze specyficznymi kryteriami klienta, mamy nadzieję, że podstawowe zasady handlowe i etyczne będą przywrócone. Najlepszy dostawca polimerów dla Europy zostanie ogłoszony w przyszłym roku t.j. w 2016 podczas dorocznego zgromadzenia EuPC w Lyonie, we Francji. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie do tego czasu - powiedział Ron Marsh.

Czytaj więcej: Rynek 830Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże