Sojusz dla Polimerów wesprze przetwórców tworzyw

Sojusz dla Polimerów wesprze…
W maju na Zgromadzeniu Ogólnym EuPC (Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych) w Warszawie zapadła decyzja o utworzeniu Sojuszu Strategicznego dla dostaw polimerów w Europie. Jest to reakcja przetwórców na nasilające się problemy dotyczące zaopatrzenia w surowce.

Wiarygodność europejskiego przemysłu produkcji polimerów nadal budzi poważne obawy, jako że ponad 40 sytuacji „siły wyższej” zostało zgłoszonych w okresie tylko czterech miesięcy. W związku z tym nagłym brakiem surowca, linie produkcyjne w całej Europie są zmuszone do zatrzymania na poziomie przetwórstwa tworzyw sztucznych, alarmując tym samym właścicieli marek i producentów OEM. Tymczasem ceny surowców nadal rosną do rekordowych poziomów z powodu braku materiałów.

- EuPC stworzyła Europejski Sojusz dla Polimerów podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Warszawie w celu zjednoczenia wszystkich sił w walce z tą nieuzasadnioną sytuacją. Po miesiącach notowań niskich cen ropy naftowej przemysł petrochemiczny wydaje się zdecydowanie odzyskiwać marże w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych, zatrzymując krakery w Europie jeden po drugim. Ta sytuacja jest bardzo poważna, powoduje ryzyko utraty przyszłych klientów dla producentów surowców tworzyw i wzbudza antymonopolowe obawy. Ze względu na zwiększoną presję stowarzyszeń handlowych, użytkowników, producentów sprzętu i właścicieli marek, władze UE zaczynają się pilnie przyglądać zgłoszonym sytuacjom „siły wyższej - powiedział Michael Kundel prezydent EuPC.

Europejski Sojusz dla Polimerów dostarczy szczegółowe informacje na temat aktualnego rynku polimerów i wesprze użytkowników surowców poprzez sieć krajowych stowarzyszeń przetwórców tworzyw sztucznych, jak również pomoże firmom wnioskującym o zawieszenie niektórych należności celnych przywozowych do UE w celu złagodzenia bieżących niedoborów na rynkach polimerów – w sytuacji, która prawdopodobnie nie ulegnie poprawie w najbliższej przyszłości. Niektóre firmy nie przetrwają tego okresu ze względu na brak wystarczających ilości towaru na składzie, konsekwencji niskiego popytu w roku 2014. W rezultacie, te firmy mogą stanąć przed ewentualnymi bankructwami.

Czytaj więcej: Rynek 852