Solidne urządzenie z czułym wnętrzem - do śledzenia zwierząt domowych

Solidne urządzenie z czułym… Zgrzewanie ultradźwiękowe to technologia odpowiednia do łączenia odpornej na pył i wodę obudowy urządzenia śledzącego o nazwie Greta. Dzięki temu sprzęt, obejmujący czułą antenę, zyskuje odpowiednią ochronę - również poza utartymi ścieżkami, w błocie i podczas kąpieli w jeziorze.

Startup Prothelis z Düsseldorfu poszukiwał dla swojego innowacyjnego produktu GRETA odpowiedniego procesu łączenia, porównując względem siebie różne metody mechaniczne i termiczne. Zgodnie z wymaganiami proces musiał:
  • przebiegać szybko,
  • dawać pewność ochrony układów elektronicznych znajdujących się wewnątrz,
  • gwarantować odporność i szczelność zgodnie z IP67.
Greta ma obudowę z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren). Ze względu na liczbę sztuk, wymagane czasy cykli i materiał zdecydowano się na zgrzewanie ultradźwiękowe i uznano firmę Herrmann Ultradźwięki za właściwego wykonawcę przedmiotowych połączeń.

GRETA Pet Tracker

Nowoczesne urządzenie śledzące Greta wykonano z ABS

Czy to w ogóle możliwe?

W celu szybkiego uzyskania znaczących, bliskich produkcji seryjnej wyników podczas zgrzewania ultradźwiękowego nowych komponentów firma Herrmann Ultradźwięki oferuje zgrzewy próbne w każdym wybranym materiale lub kombinacji materiałów wraz ze wszystkimi typowymi kształtami spoin. Zgrzewanie w polu bliskim lub dalekim jest możliwe zależnie od tego, jak bardzo oddalona będzie powierzchnia złącza sonotrody od spoiny w późniejszym elemencie z tworzywa sztucznego. Podczas prób za pomocą szybkiej kamery bada się przebieg zgrzewania oraz możliwe działanie karbu, a także określana i sprawdzana jest wytrzymałość na rozciąganie oraz skręcanie.

Nietypowy test z zabawką

Pierwsze testy w ramach projektu Prothelis wykonano na nietypowej próbce - służył za nią słoń zabawka. Właściwe wzory skorup nie były jeszcze dostępne, a standardowa próbka firmy Herrmann była zbyt mała.

toy elephant

Nietypowa próbka w laboratorium ultradźwiękowym – słoń zabawka – spełnia swoje zadanie bardzo dobrze: działanie elektroniki nie zostało zakłócone

Podczas badań przedstawiciele firmy Prothelis byli obecni w laboratorium Herrmann Ultradźwięki i dokonywali pomiarów czułej elektroniki przed badaniem i po jego zakończeniu. Czy częstotliwość 20 kHz, czyli 20 000 drgań na sekundę, wpływa na proces? Pomiary po zgrzewaniu potwierdziły bezproblemowe działanie elektroniki. Dalsze próby z wykorzystaniem właściwych już wzorów wykazały, że urządzenie śledzące zachowuje szczelność w wodzie przy 2 barach, czyli 20 metrach głębokości. Dzięki temu firma Prothelis ostatecznie zatwierdziła zgrzewanie ultradźwiękowe jako odpowiednią technologię łączenia.

Greta Tracker opened

Urządzenie śledzące Greta - w procesie produkcyjnym istotne było zabezpieczenie wewnętrznych płytek drukowanych i anteny

Reportaże

Forum