Spadek zysku netto koncernu Borealis

Spadek zysku netto koncernu…
Koncern poinformował, że w pierwszym kwartale 2013 roku zysk netto firmy spadł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 56 proc. do poziomu 61 mln euro. Tymczasem sprzedaż wzrosła o 5 proc. w porównaniu do I kwartału 2012 roku i osiągnęła poziom 1,98 mld euro. Była też o 6 proc. wyższa niż w poprzednim kwartale.

Spadek zysku netto był spowodowany mniejszymi wolumenami sprzedaży w Borouge, spółce joint venture Borealisa, zlokalizowanej w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obniżenie sprzedaży związane było z planowanym przestojem konserwacyjnym. Po planowanym przestoju, firma Borouge pomyślnie uruchomiła produkcję polietylenu i polipropylenu. Obecnie spółka weszła w kolejną fazę rozwoju kompleksu petrochemicznego, która ma zwiększyć roczną produkcję poliolefin z 2 mln ton do 4,5 mln ton w połowie 2014 roku.

Władze koncernu podkreślają, że sytuacja na europejskim rynku poliolefin pozostaje wciąż niekorzystna. Tymczasem w grupie Base Chemicals, związanej z produkcją nawozów, wyniki były lepsze niż w roku ubiegłym.

W pierwszym kwartale Borealis złożył dwie oferty przejęcia firm produkujących nawozy. W marcu władze spółki poinformowały o przejęciu holenderskiej firmy DEXPlastomers VOF zlokalizowanej w Geleen, wcześniej należącej do DSM Nederland BV i ExxonMobil Benelux Holdings BV. Pod nazwą Borealis Plastomers spółka wytwarza specjalistyczne rozwiązania w obszarze tworzyw sztucznych. Firma planuje również inwestycje w Szwecji i Finlandii w celu umocnienia pozycji na rynku europejskim.