Specjalna ustawa ochroni Grupę Azoty?

Specjalna ustawa ochroni Grupę…
Podczas sejmowego wystąpienia w dn. 27 sierpnia Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński, poinformował o pracach nad specjalną ustawą, która mogłaby w przyszłości zapobiec wrogim przejęciom kluczowych dla Polski spółek, w tym m.in. Grupy Azoty.

– Przygotowujemy projekt ustawy, umożliwiającej kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce - powiedział Włodzimierz Karpiński. - Zakłada on, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra Skarbu Państwa. Przykład Azotów, które obroniliśmy przed wrogim przejęciem dzięki skutecznej konsolidacji pokazuje, że potrzebujemy efektywnych narzędzi do ochrony naszego rynku i naszych interesów.

Szef MSP zauważył, że regulacje, które zaproponuje MSP będą wypadkową podobnych rozwiązań, wprowadzonych już w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech i krajach anglosaskich. Założenia do ustawy przygotowywanej przez MSP zostaną przedstawione jesienią.

– Polska była i jest otwarta na zagraniczne inwestycje kapitałowe, ale zdarza się, że intencje inwestorów nie zawsze są zbieżne z interesami polskiej gospodarki - powiedział Karpiński. - Będziemy chronić nasze strategiczne aktywa, ale oczywiście w zgodzie ze światowymi standardami.

Czytaj więcej: Rynek 852 Prawo 318

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8