Spółka Basell Orlen Polyolefins otrzyma certyfikat ISO

Wrowadzony przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) Zintegrowany System Zarządzania otrzymał pozytywną rekomendację audytorów Bureau Veritas.

"BOP uznaje zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy za priorytet swojej działalności. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania nastawionego na spełnianie wymagań prawnych i ciągłe doskonalenie wyników prowadzonej działalności było jednym z najważniejszych celów firmy." – powiedział Hartmut Lueker, prezes Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Podczas weryfikacji funkcjonowania Systemu eksperci stwierdzili, że dokumenty i zapisy wewnętrzne są zgodne z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998 i PN-N- OHSAS 18001:2004. Działania korygujące uznano za prawidłowe i skuteczne. Pracownicy BOP zapoznali się z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co było jednym z wymogów uzyskania certyfikatu. Raport poaudytowy potwierdza sprawne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w BOP oraz otwartość na zmiany i elastyczność firmy. W najbliższym czasie pozytywna opinia audytorów Bureau Veritas zostanie poświadczona odpowiednimi certyfikatami.

Proces wdrażania Systemu trwał od czerwca 2003 roku, był bardzo wymagający, złożony i pracochłonny. Dzięki zaangażowaniu się w niego wszystkich pracowników BOP, usprawniono pracę wewnątrz firmy i kontakty z partnerami biznesowymi. "Nasi klienci już wkrótce zauważą pozytywne efekty wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w codziennej współpracy z BOP." -podsumowuje Hartmut Lueker.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Jakość 54