Spółka Basell Orlen Polyolefins otrzymała certyfikat ZSZ

Spółka Basell Orlen Polyolefins otrzymała certyfikat ZSZ
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego ze światowymi standardami ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, PN-N 18001 (jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy).

Prezes Hartmut Lueker odebrał go z rąk Ryszarda Jankowskiego - dyrektora Bureau Veritas Quality International Polska (BVQI), firmy świadczącej usługi certyfikacyjne w 70 krajach świata. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wspólników, administracji państwowej i samorządowej oraz klienci i współpracownicy Spółki.


BOP ma już certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania (od lewej: Wido Waelput - Wice Prezes BOP, Dyrektor ds. Marketingu, Sprzedazy i Lancucha Dostaw; Karol Marek Sep - Wice Prezes BOP, Dyrektor ds. Produkcji i Techniki; Hartmut Lueker - Prezes BOP; Ryszard Jankowski - Dyrektor BVQI).
Wymagający i złożony proces wdrożenia Systemu, na który składają się wszelkie procedury związane z jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, rozpoczął się w czerwcu 2003 roku. We wrześniu bieżącego roku audytorzy z BVQI pozytywnie ocenili działanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w BOP oraz otwartość na zmiany i elastyczność firmy. Teraz potwierdzeniem ich opinii jest przyznanie BOP certyfikatu ISO.

"BOP uznaje zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy za priorytet swojej działalności. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który w równym stopniu kładzie nacisk na doskonałą obsługę klientów, jak i utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska było jednym z najważniejszych celów spółki. Przyznanie certyfikatu ISO Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania, potwierdza, że BOP spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Ma to dla nas ogromne znaczenie." - powiedział Hartmut Lueker, prezes Basell Orlen Polyolefins Sp. z.o.o.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Jakość 54Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże