Spotkanie liderów branży chemicznej już w październiku

Spotkanie liderów branży chemicznej już w październiku
Czwarta edycja kongresu Chemical Industry Summit & Awards Gala, organizowanego przez Executive Club, odbędzie się 12 października w Hotelu InterContinental w Warszawie. Podczas sesji zaproszeni eksperci międzynarodowi omawiać będą najistotniejsze punkty w europejskim i globalnym przemyśle chemicznym, a konferencję uświetni ceremonia wręczenia nagród "Diamenty Polskiej Chemii".

Tegoroczna edycja kongresu będzie mieć wymiar międzynarodowy, zarówno ze względu na fakt uczestnictwa wielu przedstawicieli europejskich organizacji chemicznych, jak i tematyczny zakres problematyki poruszanej w debacie. Prelegenci przedstawią swoją opinię na temat polityki energetycznej poszczególnych państw oraz zastanowią się, czy konsolidacja europejskiej chemii jest receptą na sukces na rynku międzynarodowym.

Rangę organizowanego przedsięwzięcia podkreśli gala wręczenia "Diamentów Polskiej Chemii" za szczególne osiągnięcia w branży. Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem chemicznym, które poprzez swoje działania wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową. Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach: Inwestycja Roku, Lider Innowacji Roku, Produkt Roku, Lider Ekologii, Lider CSR, Osobowość Roku, Podmiot Wspierający Roku, Top Executive Roku. 

Konkurs jest dwuetapowy: w pierwszym etapie kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie w odpowiedzi na informację o konkursie przesłaną drogą mailową przez Organizatora, w drugim Kapituła Konkursowa wyłania laureatów spośród firm nominowanych do otrzymania nagrody, tj. spółek, które otrzymały najwięcej wskazań w przesłanych zgłoszeniach w poszczególnych kategoriach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Wortal Plastech.pl jest oficjalnym patronem medialnym kongresu.

Chemical Industry Summit & Awards Gala