Sprostać ograniczeniom - niezawodne barwienie biotworzyw

Sprostać ograniczeniom - niezawodne…

Lanxess wspiera producentów przedmieszek w procesie opracowywania kolorowych tworzyw biodegradowalnych, oferując analizy pigmentów. Jednostka biznesowa Inorganic Pigments (IPG) oferuje wyjątkową usługę, dostarczając swoim klientom wskazówek dotyczących maksymalnego stężenia pigmentów na bazie tlenku żelaza marki Colortherm w tzw. formulacjach bioplastycznych o niskiej zawartości metali ciężkich.

- Nasze pigmenty Colortherm z tlenku żelaza idealnie nadają się do barwienia kompostowalnych tworzyw sztucznych. Nie wpływają na rozkład polimeru - mówi Stefano Bartolucci, Global Market Segment Manager for Plastics w IPG. - Na podstawie zalecanego dozowania pigmentów producenci przedmieszek mogą natychmiast opracować indywidualne receptury barwionych tworzyw biodegradowalnych, bez kosztownego badania pigmentów - dodaje Bartolucci. Dzięki pigmentom z tlenku żelaza marki Colortherm koncernu Lanxess, które w przeciwieństwie do alternatywnych produktów dostępnych na rynku są niemal całkowicie pozbawione metali ciężkich, możliwe jest bezwzględne zachowanie limitów dla tworzyw biodegradowalnych, nawet przy wysokiej zawartości pigmentów.

Ze względu na regulacje w zakresie zawartości metali ciężkich niektóre klasy pigmentów nie mogą być stosowane do barwienia tworzyw biodegradowalnych wykonanych z surowców odnawialnych lub kopalnych. Dotyczy to np. pigmentów na bazie niklu, chromu lub miedzi.

Ułatwienie przestrzegania limitów zawartości metali ciężkich określonych w Rozporządzeniu w sprawie odpadów organicznych

Globalna zdolność produkcyjna tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego rośnie rocznie o 7 proc. Produkty te obejmują nie tylko nieulegające biodegradacji tworzywa sztuczne wykonane z surowców naturalnych, ale również tworzywa biodegradowalne wykonane z surowców odnawialnych lub kopalnych. Lanxess szacuje, że do 2025 roku będzie produkowanych rocznie około 2,8 mln ton bioplastików, z czego 1,8 mln ton będzie ulegało biodegradacji. Trend ten jest napędzany między innymi przez dyskusję wokół mikroplastiku, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zasobów oraz politykę dotyczącą odpadów z tworzyw sztucznych w wielu krajach.

„Zielone” produkty, możliwość recyklingu i kompostowania są bardzo pożądane i wymagają ogromnych zmian w sektorze przemysłowym, ponieważ tworzywa biodegradowalne muszą spełniać wszystkie odpowiednie normy użytkowania obowiązujące w różnych regionach świata, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży. Obowiązuje wiele dyrektyw regulacyjnych, w tym norma europejska EN 13432:2000 oraz norma amerykańska ASTM D 6400. Specyfikacje te obejmują tworzywa sztuczne i powstające z nich produkty przeznaczone do kompostowania w miejskich i przemysłowych kompostowniach tlenowych. Colortherm Lanxess umożliwia łatwe spełnienie tych norm zgodnie z zaleceniami.

Kompleksowa oferta do barwienia tworzyw sztucznych

Pigmenty nieorganiczne koncernu Lanxess są szeroko wykorzystywane w barwieniu tworzyw sztucznych w szerokim zakresie zastosowań. – Nasze pigmenty mogą poprawić właściwości tworzyw sztucznych, zwiększyć ich opłacalność i podnieść elastyczność produkcji. Nasi specjaliści ds. zastosowań mogą również pomóc klientom na całym świecie w znalezieniu rozwiązań dla ich problemów – mówi Stefano Bartolucci. Koncern prowadzi globalną sieć najnowocześniejszych laboratoriów i zakładów ds. zastosowań technicznych.

Pigmenty z tlenku żelaza Colortherm koncernu Lanxess są dostępne w kolorach czerwonym, żółtym, brązowym i czarnym, a także w wielu odcieniach pośrednich. Nie wymagają specjalnego oznakowania ani nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Niezmiennie wysoka jakość produktów osiągana jest dzięki systematycznemu stosowaniu kontrolowanych surowców w połączeniu z ciągłą kontrolą jakości. Produkcja odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju.


Czytaj więcej:
Barwniki 114

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska