Sprzedaż monomerów i polimerów w Orlenie na stałym poziomie

Sprzedaż monomerów i polimerów…
PKN Orlen wykorzystuje pozycję monopolisty na polskim rynku i osiąga pozytywne wyniki.

Wolumenowa sprzedaż petrochemiczna Orlenu na polskim rynku zwiększyła się w 2011 r. o 16 proc. Taki stan osiągnięto głównie dzięki oddaniu do eksploatacji kompleksu PX/PTA i rozpoczęcia sprzedaży kwasu tereftalowego PTA w wysokości 336 tys. ton. Wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu spowodowało istotne zmiany w strukturze sprzedaży segmentu petrochemicznego, a udział kwasu tereftalowego w łącznej sprzedaży zanotował w 2011 r. poziom ok. 10 proc. Sprzedaż wolumenowa monomerów i polimerów w 2011 r. osiągnęła poziom niemal identyczny z wielkością sprzedaży z roku wcześniejszego i wyniosła 704 tysiące ton (346 tys. ton polimerów i 358 tys. ton monomerów).

Wzrost sprzedaży tworzyw sztucznych to głównie efekt stopniowego odzyskiwania zdolności produkcyjnych przez Grupę Anwil po ograniczeniach spowodowanych pożarem na Wydziale Elektrolilzy z 2010 r.

Wzrost wolumenowej sprzedaży benzenu został osiągnięty przede wszystkim za sprawą uzyskiwania dodatkowych wolumenów produktu z nowej instalacji paraksylenu oraz braku postoju technologicznego instalacji, który miał miejsce na przełomie kwietnia i maja 2010 roku. Zwiększona sprzedaż butadienu to przede wszystkim rezultat braku w 2011 r. postojów instalacji produkcyjnych.

Czytaj więcej: Rynek 852 Sprzedaż 135

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska