Stabilizacja w branży tworzyw sztucznych

- Mimo pozytywnego trendu odzwierciedlonego w danych dotyczących poziomu recyklingu i odzysku w Europie, przeraża nas to, iż ponad jedna trzecia odpadów z tworzyw trafia rokrocznie na wysypiska - powiedział Hansel. - Aby osiągnąć efektywność surowcową w Europie, nasza branża usilnie dąży do osiągnięcia celu, jakim jest zaprzestanie składowania odpadów z tworzyw do 2020 roku. Jeśli jednak dotychczasowe tempo ewolucji w tym zakresie zostanie utrzymane, cel ten będzie niemożliwy do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. Dlatego też branża tworzyw sztucznych wzywa decydentów do wsparcia naszej ambitnej inicjatywy poprzez wprowadzenie regulacji ograniczających możliwość składowania odpadów, które mogą podlegać recyklingowi bądź które stanowią źródło energii.

Dokonując przeglądu najważniejszych trendów, Patrick Thomas zaznaczył, iż branża tworzyw sztucznych ma się dobrze, choć będzie musiała sprostać w najbliższym czasie wielu wyzwaniom:
- Sektor tworzyw jest nadzwyczaj odporny - zawsze czekało na nas wiele wyzwań i musieliśmy dopasowywać się do zmiennych okoliczności - powiedział prelegent.

Jednym z zagrożeń jest znaczne obniżenie kosztów produkcji w USA ze względu na sukces wydobycia gazu łupkowego. Innym wyzwaniem jest rosnący rynek biotworzyw w Brazylii oraz potencjał tkwiący w złożach ropy zlokalizowanych w szelfie atlantyckim u wybrzeży tego kraju. Oczywistym wyzwaniem jest stała konkurencja ze strony Chin, które już w 2010 roku prześcignęły Europę w produkcji tworzyw, a obecnie są trzecim światowym eksporterem maszyn stosowanych w przetwórstwie. Ponadto czynnikami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla Europy są: konkurencja ze strony Indii, gdzie ponad dziesięcioprocentowy wzrost gospodarki styka się z boomem na rynku motoryzacyjnym. Dodatkowo sytuację pogarsza niestabilna sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu. Mimo to, konkluzja jest optymistyczna:
- Te targi pokazują naszą siłę i zdolność do adaptacji - powiedział Thomas. - Jesteśmy dumnymi następcami Parkesa i Baekelanda, a nasz materiał jest synonimem innowacyjności i kreatywności. Inspirował architektów, projektantów, inżynierów i wynalazców w wielu dziedzinach, i wciąż będzie czynnikiem poszerzającym granice ludzkiego geniuszu.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Patrick Thomas stwierdził, iż w europejskim kontekście nie uda się powtórzyć amerykańskiego sukcesu wydobycia gazu łupkowego. Barierą jest tu między innymi brak spójnej polityki energetycznej UE oraz odmienny kontekst prawny, w USA obowiązują bowiem inne niż w Europie przepisy dotyczące kopalin. Dlatego też to nie tania energia, lecz innowacyjność jest - zdaniem Thomasa - przyszłością branży tworzyw sztucznych w Europie.