Stabilizacja w branży tworzyw sztucznych

Stabilizacja w branży tworzyw… Podczas czwartkowej konferencji w Düsseldorfie organizacja PlasticsEurope zaprezentowała najnowsze dane dotyczące produkcji w branży tworzyw sztucznych, zapotrzebowania na produkty oraz zagospodarowania odpadów z tworzyw. Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, światowa produkcja odnotowała wzrost - z 280 mln ton w 2011 roku do 288 mln ton w roku 2012, co oznacza wzrost o 2,8 proc.

Na rynku europejskim jednakże sytuacja nie wygląda równie optymistycznie. Branża tworzyw wciąż odczuwa konsekwencje kryzysu: produkcja i popyt odnotowały w roku 2012 lekki spadek, odpowiednio o 3 i 2,5 proc. w porównaniu do 2011 roku. Jest to rezultat obniżonego popytu w głównych branżach wykorzystujących tworzywa sztuczne, jak opakowalnictwo, budownictwo, motoryzacja itd. Można jednakże zauważyć znaczące różnice pomiędzy sytuacją w Europie Zachodniej i Środkowej - podczas gdy na Zachodzie popyt zmalał o 3 proc., o tyle w Europie Środkowej wzrósł o 0,6 proc.

- W obliczu zmieniającej się i często trudnej sytuacji ekonomicznej, europejski sektor tworzyw wykazuje ogromną odporność i zdolność do przystosowania się - powiedział dr Winfried Hansel. - Nawet jeśli oczekiwalibyśmy szybszego odbicia, to przecież udało nam się sprostać wyzwaniom globalizacji, jesteśmy konkurencyjni i innowacyjni - branża generuje w skali Europy 2,6 proc. PKB. Oczywiście, niższe koszty energii i surowców w innych rejonach świata są podstawowym wyzwaniem dla naszej branży w Europie.

Perspektywy dla branży tworzyw w Europie przedstawił Patrick Thomas, prezydent PlasticsEurope:
- Rok 2013 należy uznać za rok stabilizacji w europejskiej branży tworzyw, natomiast na 2014 rok prognozujemy lekkie ożywienie, mimo iż wciąż pozostaniemy w tyle na tle poziomu sprzed kryzysu.

Przedstawiciele PlasticsEurope wiele miejsca poświęcili problemowi zagospodarowania odpadów w Europie, uznając, iż w 2012 roku generalny trend w tym zakresie był pozytywny. Podczas gdy ilość wytworzonych odpadów z tworzyw pozostawała na tym samym poziomie co rok wcześniej, recykling i odzysk energii wzrosły odpowiednio o 4,9 proc. (do poziomu 26,3 proc.) i 3,3 proc. (osiągając poziom 35,6 proc.). W sumie więc poziom odzysku w Europie wyniósł 61,9 proc., co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Przedstawiciele organizacji podkreślają jednak, że sytuacja znacząco się różni w poszczególnych krajach Starego Kontynentu - o ile bowiem niektóre państwa odnotowują 100-procentowy odzysk odpadów z tworzyw, o tyle w innych rezultat jest mizerny, a wskaźnik odzysku wynosi tam zaledwie 30 proc. Co ciekawe, problem ten nie dotyczy tylko nowych państw UE, jak np. Polska, gdzie poziom odzysku wyniósł w 2012 roku nieco powyżej 40 proc., lecz także takich państw, jak np. Wielka Brytania, gdzie wskaźnik ten wyniósł w ubiegłym roku ok. 30 proc. Szacuje się, że ponad 9 mln ton odpadów z tworzyw trafia każdego roku na wysypiska.

Czytaj więcej:
Targi 1122
Analiza 291